Vārda, uzvārda, tautības maiņa

Dzimtsarakstu nodaļa pieņem pieteikumus vārda vai uzvārda un tautības ieraksta maiņai.

Pamatots iesniegums iesniedzams jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā.

Iesniedzami šādi dokumenti:

 • noteikta parauga iesniegums (aizpildāms dzimtsarakstu darbinieka klātbūtnē);
 • personas pase;
 • dzimšanas apliecība;
 • laulības apliecība;
 • fotogrāfija;
 • bērnu dzimšanas apliecības;
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
 • citi lietā nepieciešamie dokumenti.

Tautības ierakstu var mainīt, ja pieteicējs vēlas ierakstīt pasē vai citā personu apliecinošā dokumentā savu tiešo augšupejošu radinieku tautību divu paaudžu robežās un ja viņš var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām.

Iesniedzami šādi dokumenti:

 • noteikta parauga iesniegums (aizpildāms dzimtsarakstu darbinieka klātbūtnē);
 • personas pase;
 • dzimšanas apliecība;
 • laulības apliecība;
 • vecāku dzimšanas apliecības;
 • citi lietā nepieciešamie dokumenti.

Nepilngadīgas personas vecumā no 16 līdz 18 gadiem iesniegumu var iesniegt ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.