Arhīvs

Augšdaugavas novada dzimtsarakstu nodaļas arhīvā glabājas:

  • Ambeļu, Biķernieku, Bebrenes, Demenes, Dubnas, Dvietes, Eglaines, Ilūkstes,  Kalkūnes, Kalupes, Laucesas, Līksnas, Maļinovas, Medumu, Naujenes, Nīcgales, Pilskalnes, Prodes, Salienas, Skrudalienas, Subates, Sventes, Šēderes, Tabores, Vaboles, Vecsalienas un Višķu pagastu likvidēto dzimtsarakstu nodaļu dzimšanas, laulības un miršanas reģistri no 01.01.1994. līdz 31.12.2009.
  • civilstāvokļa aktu reģistri, kas izdarīti Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā no 01.01.2010. līdz 31.12.2021.
  • civilstāvokļa aktu reģistri, kas izdarīti Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā no 01.01.2004. līdz 31.12.2021.
  • civilstāvokļa aktu reģistri, kas izdarīti Augšdaugavas novada dzimtsarakstu nodaļā no 01.01.2022.