Atkārtotu dokumentu izsniegšana

Dzimtsarakstu nodaļa izsniedz atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, izziņas no civilstāvokļa aktu reģistriem.

Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.

Vienotā valsts un pašvaldību portālā latvija.lv privātpersonām ir iespējams saņemt e - pakalpojumus, kuri izveidoti Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmas ietvaros:

  • Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra
    pieprasīšana;
  • Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana;
  • Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana.

Izziņas var pieprasīt no Latvijas Nacionālā arhīva, tālrunis +371 200 27 447, izmantojot LNA e-adresi, izmantojot e-pakalpojumu LNA tīmekļa vietnē; atsūtot pieprasījumu uz e-pastu lna.izzinas@arhivi.gov.lv vai uz jebkuras LNA struktūrvienības e-pastu, atsūtot pieprasījumu pa pastu uz adresi Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV-1050 vai uz jebkuras LNA struktūrvienības pasta adresi.

Pieprasījumu var rakstīt brīvā formā vai izmantot pieprasījuma veidlapu.