Miršanas fakta reģistrācija

Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību.

Miršanu reģistrē jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā 6 dienu laikā.

Iesniedzami šādi dokumenti:

1) ārstniecības iestādes izsniegta apliecība par nāves cēloni;
2) mirušas personas pase.

Miršanas apliecības paraugs