Projekti

Kopā 166 projekti

Kategorija

24.01.2017

KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI ŠPOĢU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ”

Lasīt vairāk

23.01.2017

PROJEKTS „SPECIĀLISTU PIESAISTE DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAI”

Lasīt vairāk

23.01.2017

„DIENVIDLATGALES LAUKU PAŠVALDĪBU KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA EKONOMISKĀ RAKSTURA PROJEKTU IDENTIFICĒŠANĀ UN IZSTRĀDĒ”

Lasīt vairāk

23.01.2017

EIROPAS REĢIONĀLAS ATTĪSTĪBAS FONDA PROJEKTS „ DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS UN UZŅĒMĒJU DALĪBA KONTAKTBIRŽĀ, SEMINĀRĀ UN IZSTĀDĒ PAR TŪRISMA ATTĪSTĪBAS IESPĒJĀM MOLDOVAS ZIEMEĻU REĢIONA DIENU IETVAROS”

Lasīt vairāk

23.01.2017

DAUGAVPILS NOVADA PUBLISKO INTERNETA PIEEJAS PUNKTU ATTĪSTĪBA

Lasīt vairāk

23.01.2017

ES LĪDZEKĻUS INVESTĒ DAUGAVPILS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Lasīt vairāk

23.01.2017

ES LĪDZEKĻUS INVESTĒS DAUGAVPILS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Lasīt vairāk

23.01.2017

DAUGAVPILS NOVADS UZSĀK DARBU PIE JAUNA PROJEKTA

Lasīt vairāk

23.01.2017

PROJEKTS “ŠPOĢU VIDUSSKOLAS PIELĀGOŠANA IZGLĪTOJAMAJIEM AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM”

Lasīt vairāk