DAUGAVPILS NOVADA PUBLISKO INTERNETA PIEEJAS PUNKTU ATTĪSTĪBA

Projekta apraksts

Eiropas Reģionālas attīstības fonda projekts „Daugavpils novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība” Nosaukums: „Daugavpils novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība” Projekta numurs: 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/054 Projekta īstenošanas laiks: 22.10.2014.-30.06.2015. Projekta mērķis ir izveidot jaunu un uzlabot esošo publisko interneta pieejas punktu infrastruktūru Daugavpils novada teritorijā, lai paaugstinātu piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, kā arī nodrošinot ikvienam iedzīvotājam vai novada viesim iespēju publiskajiem elektroniskajiem pakalpojumiem. Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros Daugavpils novada pagastos plānots izveidot 6 jaunus un pilnveidot 6 esošos publiskos interneta pieejas punktus. Jaunie interneta pieejas punkti tiks nodrošināti ar pieeju datortehnikai un dokumentu digitalizēšanai, ka arī esošajos punktos būs nodrošināta iespēja digitalizēt dokumentus A4 un A3 formātā un iespēja izdrukāt krāsainus vai melnbaltus dokumentus A4 un A3 formātā, izveidot bezvadu interneta pieejas zonu. Projekta rezultātā 12 publiskajos interneta pieejas punktos: Demenes, Kalkūnes, Kalupes, Lauceses, Līksnas, Medumu, Naujenes, Skrudalienas, Sventes, Tabores, Vaboles, Višķu pagastos uzstādīti 24 datori, 6 bezvadu interneta pieslēgumi un 12 drukāšanas un digitalizēšanas iekārtas, izveidota bezvadu interneta pieeja visu diennakti vismaz 50 metru rādiusā ap publiskā interneta pieejas punktu, kas nodrošinās ikvienam iedzīvotājam vai novada viesim iespēju publiskajiem elektroniskajiem pakalpojumiem. Projekta budžets: Projekta kopējais budžets EUR 105 627.00: - Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 85% EUR 89 782.95; - Valsts budžeta dotācija 3% EUR 3168.81; - Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums 12% EUR 12 675.24. Informācija: Guna Smelcere, projekta koordinatore 65476882, guna.smelcere@dnd.lv

ES LĪDZEKĻUS INVESTĒ DAUGAVPILS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS