SVENTES PAGASTĀ REKONSTRUĒTA NOVADA VECĀKĀ KATLU MĀJA

Projekta apraksts

Daugavpils novada dome 2010.gada 26.novembrī ir noslēgusi līgumu Nr. KPFI-4/15 ar Latvijas Republikas Vides ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” par projekta „Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa” īstenošanu. PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS Sventes pagastā rekonstruēta novada vecākā katlu māja Sventes pagastā noslēdzies Daugavpils novada vecākās katlu mājas rekonstrukcijas un apkures katlu nomaiņas projekts. Sventes katlu mājas rekonstrukcija jau ilgstoši bija aktuāls jautājums, tomēr situāciju sarežģīja fakts, ka projektu nevarēja iesniegt Eiropas finansējumam, jo katlumāja nodrošina siltumu ne tikai pašvaldības ēkām, bet sniedz pakalpojumus arī iedzīvotājiem. „Mūsu pagasts ir unikāls ar to, ka mēs savā laikā, 90. gadu sākumā, neveidojām nevienā mājā „Godmaņa taupības krāsniņas”, un no tā laika mums viss ciems palika centralizēti kurināms. Un tā mēs izturējām visus šos garos gadus”, atklāj Sventes pagasta pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska. Projekts tika realizēts pateicoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstam.  Projekta kopējais finansējums - Ls 455 851,53 , projekta attiecināmo izmaksu summa 186 879, t.sk., klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums (75 %) - Ls 140 159,00 un pašvaldības līdzfinansējums (25 %) - Ls 46 720, neattiecināmo izmaksu summa - Ls 268 972,53. Projekta priekšfinansēšanai un līdzfinansēšani Daugavpils novada dome ņēma aizņēmumu Valsts Kasē. Daugavpils novada domes realizētais projekts ļāvis Sventes katlu mājai pāriet no dārgāka un videi nedraudzīgāka kurināmā – oglēm, uz atjaunojamo energoresursu – šķeldām. Projekta ietvaros SIA „Ditton būve” veica ēkas rekonstrukciju, šķeldu pieņemšanas nojumes būvniecību, divu apkures katlu ar kopējo jaudu 0,8 MW un kurināmā padeves mehānisma uzstādīšanu. Katlu mājas darbības tehnoloģiskais process ir mehanizēts, kurināmā noliktavā uzstādīta kustīgā grīda kurināmā padevei uz ķēdes lāpstiņu transportieri, kurš piepilda kurināmā padeves mehānismu tvertnes, no kurām kurināmais tiek padots katla kurtuvē. „Šajā apkures sezonā strādāsim ar vecajiem tarifiem – šobrīd iedzīvotājiem jāmaksā Ls 0.96 (bez PVN) par 1m2, jo pagaidām mums siltummezgls un skaitītājs ir tikai katlu mājā. Vēl tiks veikta siltumtrases rekonstrukcija, kad siltummezgli būs katrā lielajā mājā, kas ļaus noteikt cik daudz siltumenerģijas katra māja patērē.  Kad mēs nokurināsim šo sezonu, tad mēs redzēsim cik mēs esam iztērējuši. Apkures sezonas sākums rekonstruētajā katlu mājā būs labs atskaites punkts,  lai noteiktu cik daudz siltuma patērējam. Tad arī varēs prognozēt, kāds būs tarifs nākamgad”, stāsta B.Vasiļevska. Viens no realizētā projekta mērķiem ir samazināt arī oglekļa dioksīda izmešus. Lai pārbaudītu reālo gaisa piesārņojuma samazinājumu, 3 reizes apkures sezonas laikā tiks veikta gāzu analīze un noteikts izmešu apjoms.

PROJEKTS „SVENTES PAGASTA KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA UN APKURES KATLU NOMAIŅA”