EIROPAS REĢIONĀLAS ATTĪSTĪBAS FONDA PROJEKTS „ DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS UN UZŅĒMĒJU DALĪBA KONTAKTBIRŽĀ, SEMINĀRĀ UN IZSTĀDĒ PAR TŪRISMA ATTĪSTĪBAS IESPĒJĀM MOLDOVAS ZIEMEĻU REĢIONA DIENU IETVAROS”

Projekta apraksts

Nosaukums: „ Daugavpils novada pašvaldības un uzņēmēju dalība kontaktbiržā, seminārā un izstādē par tūrisma attīstības iespējām Moldovas Ziemeļu reģiona dienu ietvaros” Projekta id.numurs: ĀTA/2.3.1.1.1./15/79/269 Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2015. - 31.10.2015. Projekta mērķis: atbalstīt Daugavpils novada uzņēmēju ar ieiešanu ārvalstu tirgos saistītās aktivitātes, kas sekmēs komersantu ārējo mārketingu ārvalstīs, dalību starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās, ka arī sekmēt Daugavpils novada tūrisma objektu kā daļas no Latvijas tūrisma galamērķa popularizēšanu ārvalstīs, nodrošinot atbalstu Daugavpils novada pašvaldības un uzņēmēju dalībai Moldovas Ziemeļu reģiona dienās 2015.gada 6.- 10.oktobrī Latvijas delegācijas sastāvā, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzaicinājumu. Projekta aktivitātes: Daugavpils novada pašvaldības un uzņēmēju dalība Latvijas delegācijas sastāvā Moldovas Ziemeļu reģiona dienās, nodrošinot pašvaldības un uzņēmēju piedalīšanos sekojošās aktivitātēs: - seminārā par tūrisma attīstības iespējām, daloties pieredzē par tūrisma produktu noteikšanu un virzību, prezentējot Daugavpils novada tūrisma produktus, tādā veidā veicinot Latvijas reģionu kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju; - biznesa forumā, kurā ietvaros tiks uzsvērti Latvijas un Moldovas sadarbības rezultāti un iespējamie sadarbības virzieni, tiks organizēta kontaktbirža kontaktu dibināšanai un attīstībai; - Latvijas-Moldovas sadraudzības dienā, prezentējot novada uzņēmēju ražoto produkciju un tūrisma pakalpojumus (izstāde), līdzšinējo un plānoto sadarbību, notiks pieredzes apmaiņa. Projekta budžets: Projekta kopējais budžets EUR 5534.72: - Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 70% EUR 3874.30; - Daugavpils novada pašvaldības un uzņēmēju līdzfinansējums 30% EUR 1660.42. Informācija: Guna Smelcere, projekta koordinatore +37165476882, guna.smelcere@dnd.lv Daugavpils novada delegācija dodas oficiālā vizītē uz Moldovu Pašvaldības un uzņēmēju delegācija piedalījās Moldovas Ziemeļu reģiona dienās

DAUGAVPILS NOVADA PUBLISKO INTERNETA PIEEJAS PUNKTU ATTĪSTĪBA