Vokālie ansambļi

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa” vokālais ansamblis „Stage On”

Vadītāja: Tatjana Vucāne
Tālr.: 28216268
e-pasts: tatjana.vucane@augsdaugavasnovads.lv

Augšdaugavas novada Kultūras centra "Vārpa" vokālais ansamblis „Stage On” tika izveidots, turpinot Daugavpils rajona Kultūras nama bērnu popgrupas „Vijolīte” un jauniešu popgrupas ''Princess'' dziedāšanās tradīcījas. Popgrupu vadītāja bija Tatjana Basova. 2008. gadā darbu ar vokālo ansambli un vokālo studiju „Stage On” uzsāka un šobrīd ansambli vada viņas audzēkne Tatjana Vucāne (Larionova). 2018. un 2019. gadā kolektīvu vadīja Aiga Krute.

  Augšdaugavas novada Kultūras centra "Vārpa" vokālais ansamblis „Stage On” nu jau vairāk kā desmit gadus priecē klausītājus ar savu skanīgo dziedājumu. Ansambļa dalībnieki ir dažādu ansambļu audzēkni un ar vokālo mākslu nodarbojas jau kopš agras bērnības un daudz laika pavada uz skatuves, tāpēc arī radās nosaukums „Stage On”, kas angļu valodā nozīmē – „Uz skatuves”. Ansamblī ir dziedājušas arī Evija Smagare, Lidija Breska, Valērija Soņina, un Oranžā kora meitenes. Katru gadu ansamblis piedalās Augšdaugavas (iepriekš Daugavpils) novada vokālo ansambļu koncertskatē "Pavasara dziesma", bieži turpinot dalību Latvijas vokālo ansambļu konkursa pusfinālā un finālā. Vokālais ansamblis dažādos projektos un koncertos ir sadarbojies ar “Cooper’s band” producentu, mecenātu Dinu Sumeragu, “Dinaburgs media group” studiju un Olegu Timofejevu, Daugavpils teātri, fonda “Nāc līdzās” vadītāju Sarmu Freibergu un tādiem mūziķiem kā Andri Abelīti, Kārli Auzānu, Arni Slobožaņinu, Ilonu Bageli, Nikolaju Puzikovu un citiem. 2021. gada sezonā ansamblis iesaistījas Latvijas - Lietuvas Pārrobežas sadarbības programmas projekta LLI-541 "Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida aktivitātes" koncertos "Mūžam jauns" Višķu sociālās aprūpes centrā un Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale" filiālē "Kalupe".

Misija:

  Būt uz skatuves un izdziedāt prieku, sāpes un mīlestību.


Sieviešu vokālie ansambļi:

Bebrenes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Sarma”

Vadītāja: Gunta Radzoba
Tālr.: 22469655
e-pasts: gunta.radzoba@inbox.lv

Kolektīvs ir dibināts 2004. gadā. Laika gaitā mainījušies ansambļa sastāvs un repertuārs, bet tikai senioru vēlme un prieks dziedāt nav mainījies. Ansambli visus šos gadus vada Rita Kalvāne. Ansamblis ir uzstājies daudzos pasākumos – no Ilūkstes novada līdz Latgales mēroga koncertiem un senioru dziesmu festivāliem, no Sēlijas pagastu skatuvēm līdz Dzintaru koncertzālei Jūrmalā. Ir gūtas uzvaras vairākās senioru vokālo ansambļu skatēs un sagatavotas koncertprogrammas vietēja mēroga svētkiem.Ilūkstes Kultūras un mākslas centra sieviešu vokālais ansamblis „Lilija”

Vadītāja:
Tālr.: 65462135
e-pasts: kulturas.centrs@ilukste.lv


Kalkūnes pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Pērles”

Vadītāja: Brigita Madelāne
Tālr.: 29528218
e-pasts: brigi@inbox.lv; kultura@kalkuni.lv


Sabiedriskā centra „Laucesa” sieviešu vokālais ansamblis ”Prieks”

Vadītāja: Inna Kralika
Tālr.: 28346215
e-pasts: inna82@inbox.lv


Līksnas pagasta kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Elēģija”

Vadītāja: Diāna Laizāne
Tālr.: 28660695
e-pasts: d.laizanemusic@inbox.lv; kultura@liksna.lv

Darbības misija: ar savu dziedāšanu iepriecināt klausītājus Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā un arī ārpus sava novada robežām, kā arī vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju saglabāšana un tālākā attīstība.

Sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija” ir izveidots 2002. gadā un visus šos gadus klausītājus ir priecējis ar dažādu darbu klāstu, kā arī tajā tiek iekļauti darbi a capella, veicinot to tradīcijas ilgtspējību un ir saņemti augsta līmeņa novērtējumi, gan vokālo ansambļu skatēs reģionā, gan Latvijas vokālo ansambļu konkursos.

Raksturojot ansambļa „Elēģijas” vadītāju Diānu Laizāni un tā dalībnieces –  vienpadsmit enerģijas pārpilnas, apveltītas ar labu humora izjūtu un māku priecāties. Tādēļ brīžos, kad sanāk kopā, lai svinētu svētkus, skan smiekli, birst asprātības un, protams, skan dziesmas!


Nīcgales pagasta Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis „Dzirkstelītes”

Vadītāja: Žaneta Gasjaņeca
Tālr.: 28853445
e-pasts: zanneta11@inbox.lv

  Nīcgales pagasta Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis ,,Dzirkstelītes”savu darbību sāka 2004.gada septembrī. Pa šo laiku ir nomainījušies vairāki vadītāji, bet visilgāk kolektīvu vada Žaneta Gasjaņeca. Ansamblis piedalās visās rīkotajās novada  un arī reģionālajās skatēs. Aktīvi piedalās  pagasta un  novada rīkotajos pasākumos. Labprāt dodas uzstāties arī uz citiem novadiem. Repertuārs ir daudzveidīgs, kas tiek pielāgots katram dzīves gadījumam. Katrā dziesmā tiek ielikts dalībnieču sirds siltums un mīlestība uz dziesmu.


Silenes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Līgaviņas”

Vadītāja: Inna Kralika
Tālr.: 28346215
e-pasts: inna82@inbox.lv

Kolektīvs izveidots 2004.g. Sieviešu   vokālajā  ansamblī “Līgaviņas” ir 7 dalībnieces. Repertuārā ir dažādu tautu dziesmas. Ansamblis piedalās visos vietējos un reģionālajos pasākumos, konkursos un festivālos. Vokālais ansamblis “Līgaviņas” piedalās novada rīkotajās skatēs, reģionālajās skatēs, mazākumtautību kolektīvu festivālos, kā arī XXVI Vispārējos Dziesmu un deju svētkos Rīgā. Kolektīvs cenšas radīt  brīnišķīgu koncerta  atmosfēru, ievērojot tradīcijas un  tematiskos svētkus.


Subates kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Sonāte”

Vadītāja: Gunta Radzoba
Tālr.: 27150854
e-pasts: gunta.okmane@augsdaugavasnovads.lv

Sieviešu  vokālais  ansamblis “Sonāte” dibināts 1999.gadā.

Kolektīvs regulāri piedalās  gan novada, gan reģionālajās vokālo ansambļu skatēs. 2018.gadā reģionālajā skatē  ieguva II pakāpi. Kolektīva repertuārā: popmūzika, estrādes mūzika, tautasdziesmas. Dziesmas tiek izpildītas  dažādās valodās. Kolektīvs  dzied arī garīgās dziesmas-piedalās Svētajās Misēs Subates Romas katoļu baznīcā. Vokālais ansamblis koncertē vietējos un novada pasākumos, ir sadraudzība ar Lietuvas pierobežas kultūras namiem, kā arī Stelpes Kultūras namu.


Višķu pagasta Sabiedriskā centra sieviešu vokālais ansamblis „Anima Corde”

Vadītāja: Agate Jermaļonoka
Tālr.: 27100562
e-pasts: agate.jermalonoka@gmail.com; kultura@viski.lv


Višķu pagasta Kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis „Koransa”

Vadītāja: Sandis Ulpe
Tālr.: 27170510
e-pasts: kultura@viski.lv

Vīriešu vokālie ansabļi:

Kalupes pagasta vīru vokālais ansamblis „Čvartaks”

Vadītājs: Ansis Ataols Bērziņš
Tālr.: 29141314
e-pasts: ansis@latnet.lv

Kolektīvs dibināts 2015.gadā, lai popularizētu vīru dziedāšanu, izkoptu un attīstītu savus talantus, lietderīgi aizpildot savu brīvo laiku.

Vokālā ansambļa  sastāvā dzied četri vīri, kuru vadītājs -Ansis Ataols Bērziņš .

 Vīru vokālais ansamblis piedāvā : galda dziesmu, vīru dziesmu,  gadskārtu dziesmu, patriotisko dziesmu repertuāru (latgaliešu valodā). Ansamblis piedalās pagasta rīkotajos pasākumos- barikāžu aizstāvju atceres dienā, vasaras saulgriežu svētkos, senioru dienas pasākumā, Miķeļdienas gadatirgū, Lāčplēša dienā, LR proklamēšanas dienā,  Ziemassvētku pasākumā, kā arī ņem dalību XXI Starptautiskajā tradīciju masku festivālā Līvānos un Latvijas -Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas projektā.Jauktie vokālie ansambļi:

Demenes kultūras nama jauktais vokālais ansamblis „Aizturi elpu!"

Vadītājs: Zigfrīds Pļiska
Tālr.: 29621401
e-pasts: ziga1202@inbox.lv; kultura@demene.lvCiti ansambļi:

Kalkūnes pagasta bērnu un jauniešu vokālais ansamblis „Zariņi”

Vadītāja: Larisa Sauleviča
Tālr.: 26563557
e-pasts: larisa71@inbox.lv


Maļinovas pagasta saieta nama bērnu vokālais ansamblis „Avenes”

Vadītāja: Tatjana Zviceviča
Tālr.: 29344845
e-pasts: zvicevich_l@inbox.lv

Kolektīvs dibināts 2010. gadā. Vadītāja Tatjana Zviceviča.
Šajā bērnu ansamblī dzied četras meitenes un viens zēns. Kolektīva  repertuārā skan dažāda žanra dziesmas – gan latviešu tautasdziesmas, gan populāras estrādes dziesmas latviešu un krievu valodā. Nodarbības notiek pēc mēģinājuma grafika otrdienās un ceturtdienās.
Kolektīvs visbiežāk uzstājas  pasākumos Maļinovas saieta namā un citos novada pagastos.


Naujenes kultūras centra bērnu vokālais ansamblis „Odziņas”

Vadītāja: Tatjana Zviceviča
Tālr.: 65474268
e-pasts: naujene_kc@inbox.lv; kultura@naujene.lv

Dibināts 2011. gadā, kolektīva misija ir veicināt brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un attīstīt bērnu vokālās dotības.

Kolektīvā darbojas zinātkāri, dzīvespriecīgi un dziedāt griboši pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni. Kolektīvs piedalās novada rīkotajās skatēs.

Ansambļa repertuārā ir bērnu dziesmas latviešu un krievu valodā klavieru pavadījumā un ar fonogrammām. Kolektīvs ir sagatavojis tematiskās programmas Mātes dienai, valsts svētkiem un Ziemassvētkiem. Vokālais ansamblis piedalās gan Naujenes kultūras centra rīkotajos pasākumos, gan arī labprāt dodas izbraukuma koncertos, pēc iespējas pielāgojot savu programmu konkrētajam pasākumam. Kolektīvam ir mīļa un rūpīga vadītāja Tatjana Zviceviča.


Salienas kultūras nama senioru vokālais ansamblis „Melodija”

Vadītāja: Natālija Davidova
Tālr.: 28338490
e-pasts: kultura@malinova.lv