Citi ansambļi

Bebrenes kultūras nama bērnu vokālais ansamblis „Mazputniņš”

Vadītāja: Elita Vaitkeviča
Tālr.: 27736246
e-pasts: kultura@bebrene.lv

Bērnu vokālais ansamblis izveidots 2022. gada nogalē ar mērķi attīstīt bērnu vokālās prasmes, ritma izjūtu un apgūt dejas elementus, kā arī lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Ansambli vada mūzikas pedagoģe Elita Vaitkeviča, kura ilgus gadus strādā gan ar pieaugušajiem, gan ar bērniem.

Bērnu ansamblī darbojas zinātkāri, dzīvespriecīgi un dziedāt griboši pirmskolas vecuma bērni. Kolektīva  repertuārā ir bērnu dziesmas klavieru pavadījumā un ar fonogrammām.

Bērnu vokālais ansamblis “Mazputniņš” visbiežāk uzstājas Bebrenes pagasta rīkotajos pasākumos. Nodarbības notiek pēc mēģinājuma grafika piektdienās un sestdienās.


Kalkūnes pagasta bērnu un jauniešu vokālais ansamblis „Zariņi”

Vadītāja: Larisa Sauleviča
Tālr.: 26563557
e-pasts: larisa71@inbox.lv

Bērnu vokālais ansamblis “Zariņi” ir dibināts 2012. gadā. Laika gaitā mainījies ansambļa sastāvs. Repertuārā skan dažāda žanra dziesmas – gan latviešu tautasdziesmas, gan populāras estrādes dziesmas latviešu un krievu valodā. Aktīvi piedalās Kalkūnes pagasta un citu pagastu svētkos.

Kolektīva misija ir veicināt brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un attīstīt bērnu vokālās dotības.


Naujenes kultūras centra bērnu vokālais ansamblis „Odziņas”

Vadītāja: Tatjana Zviceviča
Tālr.: 65474268
e-pasts: naujene_kc@inbox.lv; kultura@naujene.lv

Dibināts 2011. gadā, kolektīva misija ir veicināt brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un attīstīt bērnu vokālās dotības.

Kolektīvā darbojas zinātkāri, dzīvespriecīgi un dziedāt griboši pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni. Kolektīvs piedalās novada rīkotajās skatēs.

Ansambļa repertuārā ir bērnu dziesmas latviešu un krievu valodā klavieru pavadījumā un ar fonogrammām. Kolektīvs ir sagatavojis tematiskās programmas Mātes dienai, valsts svētkiem un Ziemassvētkiem. Vokālais ansamblis piedalās gan Naujenes kultūras centra rīkotajos pasākumos, gan arī labprāt dodas izbraukuma koncertos, pēc iespējas pielāgojot savu programmu konkrētajam pasākumam. Kolektīvam ir mīļa un rūpīga vadītāja Tatjana Zviceviča.


Salienas kultūras nama senioru vokālais ansamblis „Melodija”

Vadītāja: Natālija Davidova
Tālr.: 28338490
e-pasts: kultura@malinova.lv

Kolektīvs ir dibināts 2002. gadā. Laika gaitā ir mainījies ansambļa sastāvs un repertuārs, bet tikai senioru vēlme un prieks dziedāt nav mainījies.

Kolektīvs piedalās dažādas pasākumos, svētkos, festivālos, labdarības akcijās, izbraukuma pasākumos.

Kolektīvs rada brīnišķīgu koncerta atmosfēru, ievērojot tradīcijas un tematiskos svētkus.

Repertuārā skan dažāda žanra dziesmas t.i. latviešu, latgaliešu un ukraiņu tautasdziesmas, latviešu un krievu pop dziesmas.

Senioru  vokālajā  ansamblī “Melodija” ir 8 dalībnieces.

Nodarbības notiek pēc mēģinājuma grafika trešdienās no plkst. 12.00 - 14.30.


Līksnas pagasta kultūras nama bērnu vokālais ansamblis "DoReMi"

Vadītāja: Anastasija Lukašenoka
Tālr.: 27003382
e-pasts: lukasenoka.anastasija@gmail.com, kultura@liksna.lv

2023. gadā bērnu vokālais ansamblis "DoReMi" piedalījās:

Naujenes kultūras centra organizēts bērnu ansambļu saiets “Kāda katram dziesma 3”; Ilūkstes KC ģimenes dienai veltīta muzikāla izrāde; Dalība dzejas dienas akcijā "Puķu lodziņš"; Lieldienu pasākums “Lieldienu lustes”; Mātes un ģimenes dienai veltīts pasākums sadarbībā ar biedrību “Līksnas Muižas Kapela”; Dalība dzejas dienas akcijas "Puķu lodziņš" noslēguma pasākumā Raiņa mājā Berķenelē; Latvijas Republikas 105. gadadienai veltīts svētku koncerts “Un par visu dārgāka man tēvuzeme”; Ziemassvētku egles iedegšana pie Līksnas KN; Līksnas pagasta Kultūras nama bērnu vokālā ansambļa “DoReMI” koncerts “Do-Re-Mi Ziemassvētki”; Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem; Ziemassvētku eglītes iedegšanas pasākums Sventes pagastā.