Vīriešu vokālie ansambļi

Kalupes pagasta vīru vokālais ansamblis „Čvartaks”

Vadītājs: Ansis Ataols Bērziņš
Tālr.: 29141314
e-pasts: ansis@latnet.lv

Kolektīvs dibināts 2015. gadā, lai popularizētu vīru dziedāšanu, izkoptu un attīstītu savus talantus, lietderīgi aizpildot savu brīvo laiku.

Vokālā ansambļa  sastāvā dzied četri vīri, kuru vadītājs - Ansis Ataols Bērziņš .

Vīru vokālais ansamblis piedāvā: galda dziesmu, vīru dziesmu,  gadskārtu dziesmu, patriotisko dziesmu repertuāru (latgaliešu valodā). Ansamblis piedalās pagasta rīkotajos pasākumos- barikāžu aizstāvju atceres dienā, vasaras saulgriežu svētkos, senioru dienas pasākumā, Miķeļdienas gadatirgū, Lāčplēša dienā, LR proklamēšanas dienā,  Ziemassvētku pasākumā, kā arī ņem dalību XXI Starptautiskajā tradīciju masku festivālā Līvānos un Latvijas -Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas projektā.

2023. gadā piedalījās Preiļu novada Rimicānu KN sieviešu vokālā ansambļa “Savādi gan” jubilejas koncertā un Kalupes pagasta rīkotajos pasākumos: “Aizgavēnis”, “Baltā galdauta svētki”, ”Miķeļdienas gadatirgus”, “Lāčplēša diena - vakarēšana kopā ar Šaršūnu dzimtu”, “LR proklamēšanas 105. gadadiena”, “Vecgada groziņballe - ķekatnieki”.

Mēģinājumi notiek svētdienās no plkst. 18.00 - 20.00.