Jauktie vokālie ansambļi

Bebrenes kultūras nama jauktais vokālais ansamblis “Sarma”

Vadītāja: Gunta Radzoba
Tālr.: 22469655
e-pasts: gunta.radzoba@inbox.lv

Kolektīvs ir dibināts 2004. gadā. Laika gaitā mainījies ansambļa sastāvs un repertuārs, bet nav mainījies senioru dziedātprieks un vēlme aktīvi darboties. Ansambli ilgus gadus vadīja Rita Kalvāne.

Kopš 2022. gada oktobra ansambli vada Gunta Radzoba.

Ansamblis ir uzstājies daudzos pasākumos – gan vietējā mēroga pasākumos, gan Latgales reģiona senioru Dziesmu un deju festivālos, gan Vislatvijas senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās svētkos. Ir gūtas uzvaras vairākās senioru vokālo ansambļu skatēs un sagatavotas koncertprogrammas vietējā mēroga svētkiem.

Mēģinājumi notiek trešdienās plkst. 10.00.


Demenes kultūras nama jauktais vokālais ansamblis „Aizturi elpu!"

Vadītājs: Zigfrīds Pļiska
Tālr.: 29621401
e-pasts: ziga1202@inbox.lv; kultura@demene.lv