Detālplānojumi

LAUCESES PAGASTS

Nekustamais īpašums Dubovka ar kadastra Nr. 4464-002-0014
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa
1.pielikums
2.pielikums
Pārskats

Īstenošanas pārskats

Nekustamais īpašums Mežotne
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa
1.pielikums
2.pielikums
Pārskats

Īstenošanas pārskats

Nekustamais īpašums Lielstrautini ar kadastra Nr. 4464-002-0107
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa
1.pielikums
2.pielikums
Pārskats

Īstenošanas pārskats

Nekustamais īpašums Vincienti ar kadastra Nr. 4464-002-0247
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa
Pārskats

Īstenošanas pārskats

Nekustamais īpašums Kadiķi ar kadastra Nr. 4464-002-0152
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa
Pārskats

Īstenošanas pārskats

Nekutamais īpašums Dubovka-2 ar kadastra Nr. 4464-002-0013
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa

Īstenošanas pārskats

NAUJENES PAGASTS

Stropu ciems zemes gabals “Elkšņi”:
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa
Pārskats

Īstenošanas pārskats

Stropu ciems nekustamais īpašums “Stropi 11”
(ZAUDĒJIS SPĒKU):
Lēmums par detālplānojuma atcelšanu
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa
Pārskats

Nekustamais īpašums Ziedu pļavas, Pieneņu pļavas
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa
Pārskats

Īstenošanas pārskats

Nekustamais īpašums Locki
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa
Pārskats

Īstenošanas pārskats

TABORES PAGASTS

Nekustamais īpašums “Bumbieri” ar kadastra Nr. 4492 002 0024:
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa
Pārskats

Īstenošanas pārskats