Attīstības programma

Saskaņā ar aktuālajiem tiesības aktiem Augšdaugavas novada pašvaldībai un Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai ir jāizstrādā kopīga attīstības programma visai teritorijai. Kopīgajā attīstības programmā iekļauj kopīgu stratēģisko daļu, rīcības plānu valstspilsētai un rīcības plānu novadam, investīciju plānu valstspilsētai un investīciju plānu novadam, kā arī kopīgās rīcības plāna darbības un kopīgos investīciju plāna investīciju projektus. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtībā paredz kopīgus un katrai pašvaldībai individuālus rezultatīvos rādītājus.

Lēmums Nr.235 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam apstiprināšanu” (protokols Nr. 13, 2.&)

Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgajā attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam izvirzīto uzstādījumu īstenošanai.

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam sadaļas (redakcija uz 11.11.2021.):

Ar apstiprināto dokumentu var iepazīties arī šeit:

• Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldē (Rīgas ielā 2, Daugavpilī) pašvaldības iestādes darba laikā;
• valsts vienotā Ģeotelpiskās informācijas portālā sadaļā Teritorijas attīstības plānošana vai geolatvija.lv.

Aktuālās situācijas raksturojums: No 2021. gada 1. jūlija veiktās un turpmāk plānotās darbības,lai nodrošinātu sekmīgu vispārējās izglītības iestāžu tīkla turpmāko attīstību Augšdaugavas novadā atbilstoši Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas stratēģiskajiem uzstādījumiem

Paskaidrojošā informācija par Augšdaugavas novada mobilitātes punktiem

Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmumi par Augšdaugavas novada investīciju plāna aktualizāciju:

Lēmums Nr.1960 (14.03.2024.) “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna aktualizāciju” (protokols Nr. 95, 4.&)

Lēmums Nr.1861 (15.02.2024.) “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna aktualizāciju” (protokols Nr. 93, 6.&)

Lēmums Nr.1776 (28.12.2023.) “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna aktualizāciju” (protokols Nr. 88, 13.&)

Lēmums Nr.1741 (30.11.2023.) “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna aktualizāciju” (protokols Nr. 85, 37.&)

Lēmums Nr.1704 (27.11.2023.) “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna aktualizāciju” (protokols Nr. 84, 6.&)

Lēmums Nr.1579 (21.09.2023.) “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna 2022.-2024.gadam aktualizāciju” (protokols Nr. 77, 1.&)

Lēmums Nr.1502 (10.08.2023.) “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna 2022.-2024.gadam aktualizāciju” (protokols Nr. 71, 18.&)

Lēmums Nr.1462 (29.06.2023.) “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna 2022.-2024.gadam aktualizāciju” (protokols Nr. 68, 37.&)

Lēmums Nr.1382 (08.06.2023.) “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna 2022.-2024.gadam aktualizāciju” (protokols Nr. 65, 40.&)

Lēmums Nr.1198 (28.03.2023.) “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna 2022.-2024.gadam aktualizāciju” (protokols Nr. 56, 1.&)

Lēmums Nr.1182 (16.03.2023.) “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna 2022.-2024.gadam aktualizāciju” (protokols Nr. 55, 2.&)

Lēmums Nr.1142 (26.01.2023.) “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna 2022.-2024.gadam aktualizāciju” (protokols Nr. 52, 31.&)

Lēmums Nr.916 (13.10.2022.) “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna 2022.-2024.gadam aktualizāciju” (protokols Nr. 45, 2.&)

Lēmums Nr.791 (28.07.2022.) “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna 2022.-2024.gadam aktualizāciju” (protokols Nr. 36, 29.&)

Lēmums Nr.785 (13.07.2022.) “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna 2022.-2024.gadam aktualizāciju” (protokols Nr. 36, 29.&)

Lēmums Nr.687 (01.06.2022.) “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna 2022.-2024.gadam aktualizāciju” (protokols Nr. 33, 2.&)

Lēmums Nr.529 (31.03.2022.) “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna 2022.-2024.gadam aktualizāciju” (protokols Nr. 27, 1.&)

Lēmums Nr.432 (24.02.2022.) “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna 2022.-2024.gadam aktualizāciju” (protokols Nr. 23, 13.&)

Lēmums Nr.400 (27.01.2022.) “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna 2022.-2024.gadam aktualizāciju” (protokols Nr. 21, 46.&)

Lēmums Nr.343 (13.01.2022.) “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna 2022.-2024.gadam aktualizāciju” (protokols Nr. 20, 8.&)

Lēmums Nr.253 (11.11.2021.) “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna 2022.-2024.gadam aktualizāciju” (protokols Nr. 13, 25.&)

Konsolidētais Daugavpils novada investīciju plāns (zaudējis spēku)

Konsolidētais Ilūkstes novada investīciju plāns (zaudējis spēku)