Citi dokumenti

Enerģētikas un klimata pārmaiņu rīcības plāni

Ar Daugavpils novada domes 2021.gada 17.jūnija sēdes lēmumu Nr.3101 “Par Daugavpils novada pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas un klimata pārmaiņu rīcības plāna 2021.-2030.gadam apstiprināšanu” (protokols Nr.111., 2.&) ir apstiprināts Daugavpils novada pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas un klimata pārmaiņu rīcības plāns 2021.-2030.gadam.

Daugavpils novada pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas un klimata pārmaiņu rīcības plāns 2021.-2030.gadam


Ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 25.novembra sēdes lēmumu Nr.258 “Par Ilūkstes novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030.gadam apstiprināšanu” (protokols Nr.14., 2.&) ir apstiprināts Ilūkstes novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam.

Ilūkstes novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.

Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata pārmaiņu rīcības plāni palīdzēs:
• nodrošināt plānveidīgu pieeju energoresursu pārvaldībai pašvaldības teritorijā;
• atvieglot lēmumu pieņemšanu par turpmākiem enerģijas patēriņa samazināšanas, klimata un vides pasākumiem un finansējuma piesaisti;
• rādīt, kā ieviest sistemātisku pieeju pašvaldības ēku apsaimniekošanā un enerģijas patēriņa samazināšanā.

Tuvākajā nākotnē abus ilgtspējīgas enerģētikas un klimata pārmaiņu rīcības plānus ir plānots saintegrēt vienā kopējā jaunās pašvaldības dokumentā.