Projektu konkursu pavasaris

Jaunatnei

Jau vairāku gadu garumā Daugavpils novada Izglītības pārvalde katru pavasari izsludina projektu konkursus – “Uzlabosim savu ikdienu!” un “Attīsti sevi!”. Arī šis gads nav izņēmums.

Konkurss “Uzlabosim savu ikdienu!” ir vērsts uz jauniešu lietderīgā brīvā laika iespēju paplašināšanu. Šogad akcents tiek likts uz apmācību, semināru un mācību ciklu organizēšanu, Latvijas 100-gades pasākumu īstenošanu un patriotisko audzināšanu. Konkursa ietvaros paredzēts atbalstīt 5 projektu idejas ar maksimālo atbalsta summu 700 EUR apmērā.

Projektu konkursa "Uzlabosim savu ikdienu!" nolikums Projektu konkursa "Uzlabosim savu ikdienu!" pieteikums

Konkurss “Attīsti sevi!” tiek vērsts uz jauniešu nometņu organizēšanu, lai pilnveidotu viņu prasmes un iemaņas, paaugstinātu zināšanu līmeni kādā noteiktā jomā atbilstoši nometnes tēmai un filozofijai. Konkursa ietvaros tiks atbalstītas 3 nometņu idejas ar maksimālo atbalsta summu 1000 EUR apmērā.

Projektu konkursa "Attīsti sevi!" nolikums Projekta "Attīsti sevi!" pieteikums Aktivitāšu programma

Šogad tika ieviests arī jauninājums – abiem projektiem ir jāpiesaista vismaz viens sponsors (atbalstītājs). Kā arī no viena pagasta teritorijas var tikt iesniegts vairāk nekā viens projekta pieteikums.

Projektu pieteikumu vērtēšana notiks divās kārtās: 1.kārta – projektu atlase atbilstoši atlases kritērijiem; 2.kārta – projekta aizstāvēšana komisijas priekšā. Projektu pieteikumu iesniegšana notiek līdz 21.aprīlim plkst.15:00, iesniedzot projektu klātienē Dobeles ielā 30, 2.stāvā un iesūtot elektroniski uz milana.loca@dnd.lv.

Milāna Loča Jaunatnes projektu koordinatore

Sventes Tautas namam nepieciešams renovēt siltumapgādes sistēmu