Sventes Tautas namam nepieciešams renovēt siltumapgādes sistēmu

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes sēdē deputāti atļāva Sventes pagasta pārvaldei veikt iepirkuma procedūru Sventes Tautas nama remontdarbu tehniskā projekta izstrādei, kas nepieciešams ēkas energoefektivitātes nodrošināšanai un kultūras pasākumu vides kvalitātes uzlabošanai. Tehniskā projekta izstrādei finansējums tiks nodrošināts, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Sventes pagasta pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska skaidro, ka Sventes Tautas nams tika kapitāli izremontēts 1998. gadā, tomēr tajos laikos netika siltinātas sienas un netika nomainīti vecie radiatori, jo tika paredzēts, ka siltums tiks nodrošināts no ventilācijas sistēmas. Diemžēl ventilācijas sistēma nefunkcionē atbilstoši, lai nodrošinātu nepieciešamo siltumu. Rezultātā tautas namā ir tik auksti, ka Sventes iedzīvotāji un viesi ir spiesti kultūras pasākumu laikā sēdēt mēteļos, kas nav pieņemami. Tāpēc ir pieņemts lēmums par tehniskā projekta izstrādi, lai varētu sakārtot un renovēt siltumapgādes sistēmu un nosiltināt ēkas fasādi. Pēc nepieciešamo procedūru veikšanas, būvdarbi varētu tikt veikti nākamgad.

VUGD brīdina: Nededzini savu zemi!