Latviešu skatuviskās dejas kolektīvi

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa” Deju ansamblis „Līksme”

Vadītāja: Aija Daugele
Tālr.: 25609662
e-pasts: aija.daugele@augsdaugavasnovads.lv

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa” deju ansamblis „Līksme” izveidojās 2019. gadā uz divu kolektīvu bāzes: 1969. gadā veidotā jauniešu deju kolektīva „Līksme”, kas pēc 10 gadiem ieguva Tautas deju ansambļa statusu un 2011. gadā tapušā vidējās paaudzes deju kolektīva „Līksme”.

 Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa” deju ansamblis „Līksme” kolektīva vadītājas un horeogrāfes Aijas Daugeles vadībā turpina tautas deju ansambļa un vidējās paaudzes deju kolektīva „Līksme” aizsāktās tradīcijas, apgūstot Deju svētku koprepertuāru, koncertējot gan novadā, Latgalē un Latvijā, gan dodoties uz Starptautiskiem festivāliem ārpus valsts robežām. Paralēli savam ikdienas darbam dejotāji ar prieku vakaros dodas uz mēģinājumiem, kur tiek slīpēti un spodrināti deju soļi un raksti, lai koncertos dāvinātu prieku skatītājiem un sagādātu gandarījumu sev. 2019. gadā ar koncertu "Dejot ir prieks" kolektīvs nosvinēja 50 gadu jubileju kopš tika dibināts jauniešu deju kolektīvs "Līksme". Darba sezonas kulminācija bija dalība XV Latviešu Dziesmu un Deju svētkos Toronto (Kanādā) laikā no 4. līdz 7. jūlijam. 2020. gadā īpaši liels darbs tika ieguldīts, iesaistoties Daugavpils novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļas videofilmas „Izdejot novadu” tapšanā, kad kolektīvs devās uz Vaboles, Nīcgales, Līksnas, Sventes, Ambeļu, Višķu, Kalkūnu, Naujenes un Vecsalienas pagastiem. 2021. gadā deju ansamblis piedalījās starptautiskajā festivālā "Art Folk Fest 2021", kas laikā no 12. līdz 20. jūlijam norisinājās vairākās Gruzijas pilsētās: Kutaisi, Kabuleti, Batumi.

2023. gada nozīmīgākais deju ansambļa “Līksme” notikums ir dalība  XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos. Kolektīvs tajos piedalījās ar trim deju svētku programmām – deju uzvedumā “Mūžīgais dzinējs”, latviešu skatuviskās dejas lielkoncertā ”Balts” un  Dziesmu un Deju svētku noslēguma koncertā  “Augšup”. “Līksmes” dejotāji piedalījās arī  starptautiskajā  deju festivālā "Kartos šokio ritmu" , kas notika 2023.gada nogalē Lietuvā.

Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās no 18.00 – 22.00

Misija:

Ar staltu stāju, siltiem smaidiem, mirdzošām acīm un raitu dejas soli radīt līksmi gan pašu dejotāju, gan skatītāju sirdīs.