Deju kolektīvi

1. Latviešu skatuviskās dejas kolektīvi

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa” Deju ansamblis „Līksme”

Vadītāja: Aija Daugele
Tālr.: 25609662
e-pasts: aija.daugele@augsdaugavasnovads.lv

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa” deju ansamblis „Līksme” izveidojās 2019. gadā uz divu kolektīvu bāzes: 1969. gadā veidotā jauniešu deju kolektīva „Līksme”, kas pēc 10 gadiem ieguva Tautas deju ansambļa statusu un 2011. gadā tapušā vidējās paaudzes deju kolektīva „Līksme”.

  Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa” deju ansamblis „Līksme” kolektīva vadītājas un horeogrāfes Aijas Daugeles vadībā turpina tautas deju ansambļa un vidējās paaudzes deju kolektīva „Līksme” aizsāktās tradīcijas, apgūstot Deju svētku koprepertuāru, koncertējot gan novadā, Latgalē un Latvijā, gan dodoties uz Starptautiskiem festivāliem ārpus valsts robežām. Paralēli savam ikdienas darbam dejotāji ar prieku vakaros dodas uz mēģinājumiem, kur tiek slīpēti un spodrināti deju soļi un raksti, lai koncertos dāvinātu prieku skatītājiem un sagādātu gandarījumu sev. 2019. gadā ar koncertu "Dejot ir prieks" kolektīvs nosvinēja 50 gadu jubileju kopš tika dibināts jauniešu deju kolektīvs "Līksme". Darba sezonas kulminācija bija dalība XV Latviešu Dziesmu un Deju svētkos Toronto (Kanādā) laikā no 4. līdz 7. jūlijam. 2020. gadā īpaši liels darbs tika ieguldīts, iesaistoties Daugavpils novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļas videofilmas „Izdejot novadu” tapšanā, kad kolektīvs devās uz Vaboles, Nīcgales, Līksnas, Sventes, Ambeļu, Višķu, Kalkūnu, Naujenes un Vecsalienas pagastiem. 2021. gadā deju ansamblis piedalījās starptautiskajā festivālā "Art Folk Fest 2021", kas laikā no 12. līdz 20. jūlijam norisinājās vairākās Gruzijas pilsētās: Kutaisi, Kabuleti, Batumi.

Misija:

  Ar staltu stāju, siltiem smaidiem, mirdzošām acīm un raitu dejas soli radīt līksmi gan pašu dejotāju, gan skatītāju sirdīs.


1.1. Jauniešu kolektīvi:

Ilūkstes Kultūras un mākslas centra jauniešu deju kolektīvs „Ance”

Vadītāja: Anita Meikšāne
Tālr.: 65462135
e-pasts: kulturas.centrs@ilukste.lv

Deju kolektīvs kultūras centrā ir bijis vienmēr, tikai mainījās dejotāji un kolektīva vadītāji.  No 1984. gada to vada Anita Meikšāne.

2000. gadā kolektīvs svinēja vārda došanas svinības un ieguva "ANCES" vārdu. Ilgus gadus deju kolektīvs ir bijis labākais kolektīvs rajonā, tagad ir viens no labākajiem kolektīviem Daugavpils apriņķī. Kopš savas pastāvēšanas "Ance" piedalījās visos Dziesmu un Deju svētkos. Kolektīvam "Ance" ir sava himna un tradīcijas.

"Ance" aktīvi piedalās pašmāju rīkotajos sadančos "Raibie deju raksti", "Deju raksti dūraiņos", gadskārtu ieražu pasākumos. Melnā kalna svētkos Pilskalnes pagastā. Daugavpils apriņķa deju kolektīvu sadancī Vabolē, Sventē. Kolektīvs uzstājās arī novada kultūras namos.

Kopā ar citiem deju kolektīviem kopš 2013. gada piedalījās visos Sēlija Rotā svētkos, kā arī Ilūkstes novada svētkos.

"Ances" dejotāji ir jautri, dzīvespriecīgi un nebēdnīgi, kuriem patīk kustība, viņi ir apzinīgi un čakli dejotāji, apveltīti ar veselīgu humoru, ir draudzīgi pret saviem partneriem.

Pašlaik kolektīvā dejo 17 dejotāji.


Maļinovas pagasta saieta nama jauniešu tautas deju kolektīvs „Druvāni”

Vadītāja: Antra Dombrovska
Tālr.: 29230320
e-pasts: antrajurgelane@inbox.lv

Maļinovas pagasta saieta nama jauniešu deju kolektīvs “Druvāni” izveidojās 2010. gadā. Tajā darbojas 14 - 18 gadus veci jaunieši. Kolektīva dalībnieku skaits ir mainīgs, katru sezonu pievienojas jauni dejotāji, bet pārsvarā darbojas 16 dalībnieki.

Dejotāji piedalījās XV deju svētku lieluzvedumā “Tēvu laipas” 2013. gadā. Daudziem jauniešiem tas bija īsts izaicinājums un pirmā pieredze, vijot deju rakstus Daugavas stadionā.

Kolektīvs piedalījās arī XVI Deju svētkos “Vēl simts gadu dejā” 2018. gadā, kas tika aizvadīti Latvijas valsts simtgades zīmē. 2019. gada aprīlī Maļinovas pagasta saieta nama jauniešu tautas deju kolektīva “Druvāni” dejotāji piedalījās starptautiskajā folkloras, tautas deju un kapelu festivālā Polijā. Pasākuma gaitā dalībnieki sadraudzējās, sniedza koncertus, ieguva jaunu pieredzi un tika vērtēti nopietnā konkursā. Kolektīvam izdevās izveidot kontaktus un plānot turpmākās sadarbības iespējas, tomēr ieceres netika īstenotas, jo sakarā ar vīrusa pandēmiju stājās spēkā ierobežojumi.

2021. gada februārī tika saņemts ielūgums piedalīties virtuālā konkursā. Dejotāji piekrita izmēģināt spēkus, pārvarot jaunus izaicinājumus gan dejā, gan tradīciju pārzināšanā. 20. aprīlī Lobezas pilsētā norisinājās kārtējais folkloras un tautas deju festivāls - konkurss, kurā kolektīvs ieguva 1. pakāpes diplomu.

Dejotāji pārsvarā iestudē latviešu etnogrāfiskās dejas apdares un skatuviskās dejas, organizē rotaļas gadskārtu tradīciju ietvaros, aktīvi iesaistās pagasta un novada pasākumos, uztur deju svētku tradīciju, piedalās festivālos ārpus Latvijas robežām.


Vaboles kultūras nama jauniešu deju kolektīvs "Aisma"

Vadītāja: Ināra Podniece
Tālr.: 22427226
e-pasts: incepodniece@inbox.lv1.2. Vidējās paaudzes kolektīvi:

Dvietes pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dviete"

Vadītāja: Anita Meikšāne
Tālr.: 29224062
e-pasts: kultura@dviete.lv

Deju kolektīvs veidots 1998.gadā, pulcējot dejotājus kā vidējās paaudzes deju kolektīva dalībniekus. Šī sastāva vadītāja bija Gunita Strode, no 2009. g. Sandra Stašāne, bet no 2013.g. vadītāja ir Anita Meikšāne.

Kolektīva misija ir stiprināt un attīstīt latviskās dejas tradīcijas, sekmēt Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktību, kā arī atbalstīt sava novada kultūru, papildinot pagasta un novada pasākumus ar deju priekšnesumiem.

Deju kolektīvā dejo vidēja vecuma dejotāji 30 – 60 gadu vecumā. Daļa no viņiem ir ģimenes pāri. Pašlaik kolektīvā ir 17 dalībnieki.

 VPDK “Dviete” – piedalās Dziesmu un Deju svētkos no 1998. gada, arī 2018. gadā. Sēlijas dziesmu un deju svētkos kolektīvs piedalās no 2013. gada.    

Iestudētas dažādas dejas gan Dziesmu un deju svētku repertuāram, gan arī savam priekam: Sābru dancis, Rallalus dancis, Pavediens, Bobu dancis, Odums, Kad tie zēni prūšos gāja, Uz Liteni, Tur pagāja visa diena, Daugaviņa lielījās, Dievs man deva maizes zemi, Ozoliņš, Zvoščiks, Jumpraviņa, Sēļu valsis, Saules meitas vedības, Vircavas anglēze un daudzas citas.                                                                                        

Kolektīvs piedalās visās obligātajās skatēs. Atbalsta pagastā un novadā rīkotos pasākumus ar deju priekšnesumiem Lieldienās, Ziemassvētkos, valsts svētkos, vīndaru svētkos “Apsītēs” un Dvietes estrādē. Iekļaujas  Sēlijas vēsturiskā novada organizētajos pasākumos “Sēlija rotā” Aknīstē, Jaunjelgavā, Ilūkstē, Sēlpilī, Neretā, Viesītē, Ābeļos, sadaņčos “Deju raksti dūraiņos” Ilūkstē, “Ziemas prieki” Vabolē, Sventē, Melnā kalna svētkos Pilskalnē, Ilūkstes novada svētkos, Daugavas krastu deju kolektīvu sadaņčos. Kolektīvs atbalstīja ar deju priekšnesumiem deju kolektīvus “Saime”, “Daugaviņa” viņu pasākumos un jubilejās. Cieša sadarbība kolektīvam ir izveidojusies ar Sēlijas deju kolektīviem “Solis” Zasā, “Rasa” Rubeņos, kur par tradicionāliem  ir kļuvuši pasākumi dejotājiem “Pie Amora” un aprīļa joku pasākums ”Raibais karuselis”. Deju kolektīvs sadarbojās ar Dailes teātri un kuplināja ar dejām viesizrādi “Īsa pamācība mīlēšanā” Ilūkstes estrādē. Piedalījās Daugavpils novada pasākumos ”Večerinka Višķos”; “Karoga krāsas”, Latgales VPDK sadancī Marka Rotko centrā. Kolektīvs atbalstīja virtuālo tautas tērpu gājienu 2021. gadā.


Ilūkstes Kultūras un mākslas centra vidējās paaudzes deju kopa „Pilskalne”

Vadītāja: Antonija Stalidzāne
Tālr.: 29415526
e-pasts: antonija.stalidzane@inbox.lv

Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs vairāk kā 30  gadus nodrošina deju tradīciju saglabāšanu, pagasta un Ilūkstes novada tēla popularizēšanu.

Deju kolektīvs – tā ir cilvēku kopa ar dažādiem raksturiem, emociju izpausmēm un uzskatiem, tāpēc ir būtiski, lai kolektīvam būtu skaistas tradīcijas, kurās tas līdzdarbotos un arī tās veidotu. 

Piedalīšanās koncertos, skatēs ir ļoti vērtīga kolektīva radošai darbībai, tas stiprina un veicina tā attīstību un virza uz radošām izpausmēm. Par kolektīva izaugsmi no tā izveides līdz šim laikam, rūpējās tā ilggadējā vadītāja Antonija Stalidzāne.

2007. gadā notiek Pilskalnes pagasta kultūras nama reorganizācija, kā rezultātā kolektīva darbība tiek pārcelta uz Ilūkstes kultūras centru.

Kolektīvs savā repertuārā iekļauj un labprāt izdejo raksturdejas, kas ir temperamentīgas, un kurās kolektīvs var izpausties, rādot savu raksturu un noskaņu.

Kopš tā izveides kolektīvs ir piedalījies visos Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos Rīgā. Vislatvijas vidējās paaudzes deju kolektīvu sadančos Liepājā, Gulbenē, Bauskā u.c. Sadarbojoties ar Dvinskas muzikantiem kolektīvs ir piedalījies lielākajā šlāgermūzikas  festivālā Ventspilī.

Deju kolektīvs palīdz uzturēt iedibinātās tradīcijas pagastā,  piedaloties Melnā kalna svētkos, pašmāju rīkotajos pasākumos un kaimiņu novadu pasākumos. No 2013. gada piedalījās visos Sēlija Rotā svētkos.

2009. gadā 30. maijā Melna kalna svētku ietvaros kolektīvs atzīmē savas pastāvēšanas 20 gadu jubileju, bet 2019. gada 27. svinēja 30 gadu jubilejas koncerts.

Pilskalnes vidējās paaudzes deju kolektīvs ir pārliecināts, ka dejai ir vara, kas spēj iedrošināt, apvienot un iedvesmot.

Kolektīva devīze: Viens par visiem, visi par vienu!

Pašlaik kolektīvā dejo 18 dejotāji.


Līksnas pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Daugaveņa”

Vadītāja: Kristīne Vasiļevska
Tālr.: 28319326
e-pasts: vasilevska@inbox.lv; kultura@liksna.lv

Darbības misija: sniegt vidējās paaudzes dejotājiem iespēju apgūt un pilnveidot savas iemaņas latviešu skatuviskā tautas dejā, radoši un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, saglabāt dejas mākslas tradīcijas un tautas kultūras mantojumu, aktīvi piedalīties Dziesmu un deju svētku un citu pagasta un Latvijas mēroga pasākumu procesa nodrošināšanā, un ar savu sniegumu priecēt skatītājus Latvijā un citās valstīs.

Kolektīvs darbojas no 2008. gada, patlaban pulcinot 20 dejotgribētājus. Kolektīva vadītāja ir enerģiskā un talantīgā Kristīne Vasiļevska.

Kolektīvs veic aktīvu un regulāru koncertdarbību – piedalās pagasta un novada organizētajos svētku un tautas gadskārtu tradīciju pasākumos, piedalās Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos.

Deju kolektīvs “Daugaveņa” dejo ne tikai svētku repertuāru, bet iestudē dejas savam priekam. Kolektīva moto skan: “Dejo tā, lai kaimiņam un pašam prieks!”. Kolektīvs savus skatītājus iepriecina ne tikai koncertos, bet labprāt piedalās arī privātos pasākumos ar krāšņiem priekšnesumiem, kuros iesaista apkārtējos.

Darbības gados izdejoti daudzi Latvijas mēroga un starptautiskie tautas deju pasākumi, un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Daugaveņa” allaž ir atvērts un uzņems jaunus dejotgribētājus.


Naujenes kultūras centra vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs „Dveina”

Vadītāja: Antra Dombrovska
Tālr.: 65474268
e-pasts: kultura@naujene.lv; naujene_kc@inbox.lv

Dibināts 2014. gadā, kolektīva misija ir saglabāt, kopt un attīstīt latviešu tautas dejas tradīcijas. “Dveina” ir vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs, kura sastāvā darbojas dažāda vecuma pieaugušie.

Kolektīvs ir dziesmu un deju svētku kustības dalībnieks, piedalījās XVI Deju svētkos. Kolektīvs piedalās novada un reģiona rīkotajās deju skatēs. Repertuārā ir Vispārējo latviešu deju svētku repertuāra dejas, kā arī horeogrāfijas, kas iestudētas konkrētiem pasākumiem.

“Dveina – feina!” – tieši ar šādu devīzi dejotāji vienmēr nāk uz mēģinājumiem. Viņi izdejo priekus un bēdas, bet galvenais – saglabā, kopj un attīsta latviešu tautas dejas tradīcijas. Kolektīvs labprāt priecē skatītājus gan Naujenes kultūras centra rīkotajos pasākumos, gan arī labprāt dodas tuvos un tālākos izbraukuma koncertos. Kolektīva vadītāja ir uzmanīgā un izpalīdzīgā Antra Dombrovska.


Nīcgales pagasta Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Lakši"

Vadītāja: Aija Daugele
Tālr.: 29158591
e-pasts: saule.a@inbox.lv

Nīcgales pagasta Tautas namavidējās paaudzes deju kolektīvs “Lakši” dibināts 2004. gada decembrī. Kolektīva moto: Stipriem būt un nepadoties, lai ar kādi vēji pūš.

Kolektīva dalībnieki ir no 22 – 50 gadiem. Dejotāji strādā, mācās, izstudē, apprecas un pēc kāda laika atkal atgriežas kolektīvā – nu jau visa ģimene: gan lielie, gan mazie.

Pa šiem  gadiem VPDK “Lakši” ir piedalījušies starptautiskajos  koncertos, sadančos, festivālos daudzviet Latvijā, kā arī Lietuvā un Baltkrievijā. Šogad VPDK “Lakši” gatavojas XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku lieluzvedumam “Mūžīgais dzinējs”. Tie jau būs ceturtie  Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, kuros kolektīvs piedalās. Tas tikai norāda to, ka ikvienam šajā kolektīvā ir prieks dejot un piedalīties vietējā mēroga, Latvijas un ārzemju koncertos, konkursos, festivālos.


Sventes Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ezerzvani”

Vadītāja: Oksana Petaško
Tālr.: 28848644
e-pasts: oksana.petasko@sem-dev

Sventes Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ezerzvani” par savu dzimšanas dienu uzskata 2015. gada 5. oktobri, kad, kopā sanākot 8 pāriem, tika uzsākta latviešu tautas deju repertuāra apguve.

Kolektīva pamatsastāvs – precēti pāri, līdz ar to arī tapa kolektīva moto “Ar mīlestību un deju soli ikdienā un svētku brīžos!”.

Kolektīva repertuārā ir vairāk nekā 30 dejas. Kolektīvs ik gadu ir piedalījies deju kolektīvu sadančos, kā arī uzstājies tuvākos un tālākos kaimiņpagastos.1.3. Senioru kolektīvi:

Ilūkstes Kultūras un mākslas centra Senioru deju kolektīvs „Ozolzīles”

Vadītāja: Sandra Stašāne
Tālr.: 29768950
e-pasts: sandra.stasane@sem-dev

Savu darbu kā deju kopa uzsāk 2014. gadā toreizējā Ilūkstes novada kultūras centrā. 2015. gada 16. oktobrī pasākumā “Rudens ballē senioriem” publiski tika atklāts jaunizveidotais kolektīva nosaukums “Ozolzīles”. 2017. gada 7. oktobrī Ilūkstes novada Kultūras centrā notika senioru deju kolektīvu sadancis „Dejosim līdzi rudens lapām”, kurā vecākās paaudzes deju kopa “Ozolzīles” prezentēja projekta ietvaros iegādātos Sēlijas novadam raksturīgos tautas tērpus. Tautas tērps ir liela vērtība. Tas uzlabo kolektīva vizuālo tēlu un dalībnieku stāju, disciplinē kolektīvu, veicina skatītājos estētisko baudījumu, nostiprina sēliskās identitātes vērtības un rada pozitīvu piemēru un lepnumu par savu novadu. Kā senioru deju kolektīvs “Ozolzīles” 2018. gadā piedalījās pirmajos, savas pastāvēšanas laikā XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā. 2019. gadā kolektīvs svinēja radoša darba piecu gadu jubileju. Dalībniekus vieno dejotprieks un vēlme būt aktīviem, un dzīvespriecīgiem neraugoties  uz sirmumu matos. Visu savu pastāvēšanas laiku deju kolektīvs ir aktīvi koncertējis, piedalījies Ilūkstes, Daugavpils, Sēlijas, Latgales novadu kultūras norisēs.

Pašlaik kolektīvā dejo 18 dejotāji.


2. Citi deju kolektīvi

Ambeļu kultūras nama modes deju kopa „O.K. dance”

Vadītāja: Oksana Kitajeva
Tālr.: 26045774
e-pasts: oksancik@inbox.lv


Bebrenes kultūras nama Eiropas deju kopa „Rudzupuķes”

Vadītāja: Ilona Jegorova
Tālr.: 26259990
e-pasts: kultura@bebrene.lv

Deju kolektīvs dibināts 2007. gada nogalē, pateicoties radošām, aktīvām, dzīvespriecīgām un krāšņām kundzēm. To sastāvs laika gaitā ir mainījies, bet dejotprieks un entuziasms – nē. “Rudzupuķes” ir uzstājušās daudzos Latvijas pagastos un pilsētās, apgūtas brīnišķīgas dejas un sniegti koncerti, kuru  horeogrāfiju veidojusi kolektīva vadītāja Ilona Jegorova. Bebrenes seniori ir lepni, ka viņu klubā darbojas nenogurstošās un šarmantās „Rudzupuķu” dāmas.


Demenes kultūras nama deju kolektīvs „Dzīvīte”

Vadītājs: Māris Akerbergs
Tālr.: 22068442
e-pasts: kultura@demene.lv


Dvietes pagasta kultūras nama senioru deju kopa „Saulespuķes”

Vadītāja: Rita Stapkeviča
Tālr.: 22420787
e-pasts: kultura@dviete.lv


Dvietes pagasta kultūras nama deju kopu „Atkal”

Vadītāja: Līga Ostrovska
Tālr.: 28786160
e-pasts: kultura@dviete.lv


Kalupes pagasta dāmu deju kolektīvs ”Leičupe”

Vadītāja: Sanita Grigorjeva
Tālr.: 28306886
e-pasts: grigorjeva.sanita@inbox.lv

Deju kolektīvs dibināts 2014.gadā kā Eiropas deju kolektīvs ,,Balance”. No 2022.gada marta mēneša mainīts nosaukums,,Leičupe”, kas piedāvās vidējās paaudzes sievietēm apgūt un pilnveidot savas iemaņas dejā, radoši un saturīgi pavadīt brīvo laiku, saglabāt dejas mākslas tradīcijas un tautas kultūras mantojumu.

Kolektīva sastāvā ir 9 dejotājas un vadītāja Sanita Grigorjeva.

Kolektīvs varēs piedāvāt dažādas tautas deju interpretācijas.

Deju kolektīvs ir piedalījies pagasta rīkotajos pasākumos: senioru pasākumā, vasaras saulgriežu svētkos, Miķeļdienas gadatirgū, LR proklamēšanas dienā,  Ziemassvētku pasākumā.


Kalkūnes pagasta moderno deju kolektīvs

Vadītāja: Ludmila Boroņenko
Tālr.: 22361094
e-pasts: solni6ko10@inbox.lv


Sabiedriskā centra „Laucesa” vēsturisko deju pulciņš

Vadītāja: Jeļena Posternaka
Tālr.: 29251156
e-pasts: posternak@inbox.lv


Nīcgales pagasta Tautas nama līnijdeju grupa „Rodeo meitenes”

Vadītāja: Rudīte Grosberga
Tālr.: 26420435
e-pasts: ruditestikane@inbox.lv

Nīcgales pagasta Tautas nama līnijdeju grupa ,,Rodeo meitenes”savu darbību uzsāka 2004.gada aprīlī kā maksas pulciņš. Liels pulks bija interesantu apmeklēt šī žanra dejas. Apgūts tika plašs repertuārs populārāko līnijdeju. Kopš 2012.gada kolektīvu vada Rudīte Grosberga. Kolektīvā dejo dejotāji no 14 gadu vecuma līdz sirmam vecumam. Līdz 14 gadu vecumam deju programma tiek apgūta junioru grupā. Ar lielu neatlaidību, motivējot kolektīva dalībniekus, tika sasniegti augstākie sasniegumi un apbalvojumi. “Rodeo meitenes” piedalās visās rīkotajās novada moderno deju skatēs, izcīnot augstākās pakāpes. Piedalās pagasta rīkotajos pasākumos ik reiz pārsteidzot ar repertuāru un pašu darinātiem tērpiem. Kolektīvs aktīvi piedalās gan novada rīkotajos pasākumos, gan arī citu novadu organizētajās aktivitātēs, labprāt piedalās starptautiskajos pasākumos, kā arī arī Kantri mūzikas festivālos. Repertuārā ir dažādu ritmu uz žanru dejas un priekšnesumi, kas tiek pielāgoti katram koncertam, atkarībā no koncerta tēmas. Ik katra deja tiek izdejota ar sirdi un spēcīgu enerģijas lādiņu. Katra deja ir kā stāsts. “Rodeo meitenes” - Nīcgales tautas nama vizītkarte, jaunības, temperamenta un mūsdienu stila apvienojums, citiem vārdiem sakot -  simtprocentīga eirointegrācija.


Salienas kultūras nama ritma deju grupa „Laimīte”

Vadītāja: Alla Zabelova
Tālr.: 28719100
e-pasts: alila1@inbox.lv


Salienas kultūras nama sporta deju kolektīvs „Cerība”

Vadītāja:
Tālr.: 20040144
e-pasts: kultura@saliena.lv


Subates kultūras nama līnijdeju grupa „RitmusS"(bērnu un pieaugušo grupas)

Vadītāja: Sandra Špura
Tālr.: 27150854
e-pasts: gunta.okmane@augsdaugavasnovads.lv

Līnijdeju grupa “RitmusS”dibināta 2005.gadā. Kopš 2019.gada darbojas arī bērnu grupa. Deju grupa izpilda līnijdeju repertuāru, improvizē, iestudē savas dejas dažādiem svētkiem. Kopš 2019.gada piedalās Latvijas līnijdeju kustībā un tās organizētajās sacensībās un pasākumos.

2021.gadā sacensībās “DigiLine” ieguva 4.vietu savā deju grupā.

Līnijdeju grupa “RitmusS” bieži viesojas Lietuvas kultūras namos, aktīvi sadarbojas ar kaimiņu kultūras namu deju grupām.


Silenes kulūras nama mūsdienu deju grupa “Tornado”

Vadītāja: Alevtīna Mihailova
Tālr.: 28270282
e-pasts: kultura@skrudaliena.lv

Kolektīvs izveidots 1989. gadā.  Dibināšanas mērķis ir sekmēt  dalībnieku emocionālo un intelektuālo veidošanos par brīvu, atbildīgu un radošu personību, kā arī nodrošināt bērniem iespēju nodarboties mākslinieciskajā pašdarbībā un paradīt savus sasniegumus . Deju grupā  darbojas 12-17 gadus vecas meitenes. Kolektīva repertuārā ir mūsdienu dejas. Kolektīvs piedalās Skrudalienas pagasta, Augšdaugavas novada  un citu Latvijas novadu rīkotajos pasākumos. Ar labiem panākumiem deju grupa “Tornado “ piedalījās Augšdaugavas novada jauniešu talantu konkursā “Zibsnis”, mūsdienu deju festivālā “Hipeastrs”, mūsdienu deju konkursā Daugavpilī, Bērnu dziesmu un deju svētkos Višķos, Starptautiskajā mākslas festivālā “Augšdaugava” 2018. gadā.


Tabores pagasta vēsturisko deju kopa „Senlaiku motīvi”

Vadītāja: Jeļena Posternaka
Tālr.: 29251156
e-pasts: posternak@inbox.lv

Kolektīvs ”Senlaiku motīvi “ dibināts 2020. gadā. To apmeklē pagasta iedzīvotāji, kuri labprāt dejo gan vēsturiskās, gan Eiropas dejas.

Kolektīvs uzstājās Daugavpils novada svētkos, pagasta svētkos, kā arī uzstājās kaimiņpagastos, Daugavpils pilsētas svētkos, Starptautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā „Dinaburg 1812”. Dejotāji izpilda dejas ampīra tērpos, kas ļoti piesaista skatītāju uzmanību un interesi. Kolektīva repertuārā ir šādas dejas: Polonēze, Padekatrs , Padespana, Padegrasa, valsis La Rinka, Berlīnes polka.

Dejotāji apgūst  arī  Eiropas dejas - dažādus valšus, tango, fokstrotus, polkas, ča-ča-ča, rumbu, džaivu, kurus izpilda stilam atbilstošos košos tērpos, kā arī turpina apgūt līnijdejas.


Višķu pagasta Sabiedriskā centra senioru deju kopa „Magones”

Vadītāja:
Tālr.: 28751563
e-pasts: kultura@viski.lv