Citi deju kolektīvi

Bebrenes kultūras nama Eiropas deju kopa „Rudzupuķes”

Vadītāja: Ilona Pauļuka
Tālr.: 26259990
e-pasts:  ilonajegorova@inbox.lv

Deju kolektīvs dibināts 2007. gada nogalē, pateicoties radošām, aktīvām, dzīvespriecīgām un krāšņām kundzēm. To sastāvs laika gaitā ir mainījies, bet dejotprieks un entuziasms – nē. “Rudzupuķes” ir uzstājušās daudzos Latvijas pagastos un pilsētās, apgūtas brīnišķīgas dejas un sniegti koncerti, kuru horeogrāfiju veidojusi kolektīva vadītāja Ilona Pauļuka.

Deju kopa “Rudzupuķes” ir uzstājusies daudzos pasākumos – gan vietējā mēroga pasākumos, gan Latgales reģiona senioru Dziesmu un deju festivālos, gan Vislatvijas senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās svētkos. Vasaras sezonā gandrīz katru nedēļas nogali aktīvās seniores uzstājas dažādos kultūras pasākumos gan Augšdaugavas novadā, gan citur Latvijā.

Bebrenes seniori ir lepni, ka viņu klubā darbojas nenogurstošās un šarmantās „Rudzupuķu” dāmas.

Mēģinājumi notiek piektdienās plkst. 14.30


Demenes kultūras nama deju kolektīvs „Dzīvīte”

Vadītājs: Māris Akerbergs
Tālr.: 22068442
e-pasts: kultura@demene.lv


Dvietes pagasta kultūras nama senioru deju kopa „Saulespuķes”

Vadītāja: Rita Stapkeviča
Tālr.: 22420787
e-pasts: kultura@dviete.lv

Senioru deju kopas “Saulespuķes” darbības sākums 2009. gada 19. martā. Misija: Deja ir kustība, kustība ir veselība, veselība ir dzīve!

Nodarbības notiek pirmdienās no 17.00.

2023. gadā kolektīvs piedalījās šādos pasākumos:

 • Lieldienas pasākumā Dvietes Kultūras namā
 • Augšdaugavas novada sadancī
 • Augšdaugavas novada svētkos
 • Latgales Senioru Dziesmu svētkos.
 • Līgo koncertā Dvietes estrādē
 • Pasākumā “Sēlijas garšu meklējot”
 • Senioru deju kopu sadancis Dvietes Kultūras namā
 • Saulespuķu svētki Krāslavas novada Bērziņu pagastā
 • Sadancis Rubeņu Kultūras namā
 • Latgales un Sēlijas Ziemassvētku sadancis.
 • Ziemassvētku pasākumā Dvietes Kultūras namā

Dvietes pagasta kultūras nama deju kopu „Atkal”

Vadītāja: Līga Ostrovska
Tālr.: 28786160
e-pasts: kultura@dviete.lv

2003. gadā tika nodibināta līnijdeju grupa „Atkal”, vadītāja Līga Ostrovska.

Misija: Dejot ir prieks un laime!

Nodarbības notiek pirmdienās no 19.00

2023. gadā kolektīvs piedalījās šados pasākumos:

 • Lieldienu pasākumā Dvietes Kultūras namā
 • Starptautiskā dejas diena Naujenes Kultūras centrā
 • Nīcgales pagasta svētki
 • Tautas mākslas festivāls Augšdaugava 2023, Slutišķi, Naujenes pagasts
 • Līgo svētki Dvietes estrādē
 • Koncerts Dvietes parka estrādē.
 • Kalupes Miķeļdienas tirgus
 • Augšdaugavas novada konkursa „Saimnieks 2023“ apbalvošanas ceremonija
 • Ziemassvētku koncerts Dvietes Kultūras namā

Kalupes pagasta dāmu deju kolektīvs ”Leičupe”

Vadītāja: Sanita Grigorjeva
Tālr.: 28306886
e-pasts: grigorjeva.sanita@inbox.lv

Deju kolektīvs dibināts 2014. gadā kā Eiropas deju kolektīvs ,,Balance”. No 2022. gada marta mēneša mainīts nosaukums ,,Leičupe”, kas piedāvās vidējās paaudzes sievietēm apgūt un pilnveidot savas iemaņas dejā, radoši un saturīgi pavadīt brīvo laiku, saglabāt dejas mākslas tradīcijas un tautas kultūras mantojumu.

Kolektīva sastāvā ir 9 dejotājas un vadītāja Sanita Grigorjeva.

Kolektīvs varēs piedāvāt dažādas tautas deju interpretācijas.

Deju kolektīvs ir piedalījies pagasta rīkotajos pasākumos: senioru pasākumā, vasaras saulgriežu svētkos, Miķeļdienas gadatirgū, LR proklamēšanas dienā, Ziemassvētku pasākumā.

2023. gada martā organizēja viena gada jubilejas koncertu ”Leičupīte danci veda”, piedalījās Kalupes pagasta rīkotajos pasākumos: “Baltā galdauta svētki”, “Vasaras saulgrieži”, “Senioru pasākums”, “Miķeļdienas gadatirgus”, “LR proklamēšanas 105. gadadiena”,  “Vecgada groziņballe - ķekatnieki”. Savu dalību ņēma arī Augšdaugavas novada rīkotajos pasākumos: Višķu SAC “Baltā galdauta svētki”, Dubnas pagasta svētkos, Līksnas VPDK “Daugaveņa” jubilejas koncertā, SPC” Pīlādzis” –“Starptautiskais novusa turnīrs 2023” un Silenes Resort& SPA “Latgales večerinka”.

Mēģinājumi notiek: ceturtdienās no plkst.18.30 - 21.30


Kalkūnes pagasta moderno deju kolektīvs “Vita of dance”

Vadītāja: Ludmila Boroņenko
Tālr.: 22361094
e-pasts: solni6ko10@inbox.lv

Moderno deju kolektīvs “Vita of dance” ir dibināts 2014. gadā. Dibināšanas mērķis ir sekmēt  dalībnieku emocionālo un intelektuālo veidošanos par brīvu, atbildīgu un radošu personību, kā arī nodrošināt bērniem iespēju nodarboties mākslinieciskajā pašdarbībā un paradīt savus sasniegumus. Deju grupā  darbojas 3 - 17 gadus vecas meitenes un zēni. Kolektīva repertuārā ir mūsdienu dejas. Kolektīvs savā repertuārā iekļauj un labprāt izdejo raksturdejas, kurās kolektīvs var izpausties, rādot savu raksturu un noskaņu. Deju kolektīvs veic aktīvu un regulāru koncertdarbību – piedalās pagasta un novada organizētajos svētkos.

Darbības misija: sniegt dejotājiem iespēju apgūt un pilnveidot savas iemaņas modernā dejā, radoši un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, saglabāt dejas mākslas tradīcijas. Aktīvi piedalīties Kalkūnes pagasta un citu pagastu svētkos un novada mēroga pasākumos, un ar savu sniegumu priecēt skatītājus visā Augšdaugavas novadā.


Laucesas pagasta Vēsturisko deju kolektīvs

Vadītāja: Jeļena Posternaka
Tālr.: 29251156
e-pasts: posternak@inbox.lv

Pēc iedzīvotāju iniciatīvas, 2019. gada 4. novembrī, notika pirmās tikšanās ar pasniedzēju un sperti pirmie soļi vēsturisko deju apgūšanā. Vēsturiskās dejas ieinteresēja gan pieaugušos, gan jauniešus.

Deju apgūšana sekmē dalībnieku iedvesmu, veselību, brīnišķīgu garastāvokli un nepārprotami arī uzstāšanos pagasta un citu pašvaldību rīkotajos pasākumos.

2023. gadā kolektīvs piedalījās un uzstājās: mūsdienu deju festivālā “Hipeastrs”, Daugavpils pilsētas svētkos, Daugavpils Cietoksnī, Tautas mākslas festivālā “Augšdaugava”, “Tauru skaņas” Vaboles parkā, Juzefovas parka festivālā, “Ražas svētkos” Vecsalienas muižā; visa gada garumā piedalījās ballēs un meistarklasēs Augšdaugavas novada Kultūras centrā  “Vārpa”. Vēsturisko deju kolektīvs piedāvāja arī meistarklasi “Mājas kafejnīcas dienās” atpūtas laukumā “Augusplatz”

Kolektīvs aktīvi piedalījās Sabiedriskā centra “Laucesa” rīkotajos pasākumos: “Saulīt mana siltākā, Māmiņ mana mīļākā”, senioru ballē, kā arī koncertā “Vēlēsim Latvijai gaišāko nākotni”, kas notika Laucesas kultūras namā.

Kolektīva mēģinājumi notiek piektdienās plkst. 16.00

Kolektīvs labprāt uzņems jaunus dejotāju pārus.


Nīcgales pagasta Tautas nama līnijdeju grupa „Rodeo meitenes”

Vadītāja: Rudīte Grosberga
Tālr.: 26420435
e-pasts: ruditestikane@inbox.lv

Nīcgales pagasta Tautas nama līnijdeju grupa ,,Rodeo meitenes” savu darbību uzsāka 2004. gada aprīlī kā maksas pulciņš. Liels pulks interesantu apmeklēja šī žanra dejas. Tika apgūts plašs repertuārs populārāko līnijdeju. Kopš 2012. gada kolektīvu vada Rudīte Grosberga. Kolektīvā dejo dejotāji no 14 gadu vecuma līdz sirmam vecumam.

Ar lielu neatlaidību, motivējot kolektīva dalībniekus, tika sasniegti augstākie sasniegumi un apbalvojumi. “Rodeo meitenes” piedalījās visās rīkotajās novada moderno deju skatēs, izcīnot augstākās pakāpes. Piedalījās pagasta rīkotajos pasākumos ik reiz pārsteidzot ar repertuāru un pašu darinātiem tērpiem. Kolektīvs aktīvi piedalījās gan novada rīkotajos pasākumos, gan arī citu novadu organizētajās aktivitātēs, labprāt piedalījās starptautiskajos pasākumos, kā arī ar Kantri mūzikas festivālos. Repertuārā ir dažādu ritmu un žanru dejas un priekšnesumi, kas tiek pielāgoti katram koncertam, atkarībā no koncerta tēmas. Ik katra deja tiek izdejota ar sirdi un spēcīgu enerģijas lādiņu.

Katra deja ir kā stāsts. “Rodeo meitenes” - Nīcgales tautas nama vizītkarte, jaunības, temperamenta un mūsdienu stila apvienojums, citiem vārdiem sakot -  simtprocentīga eirointegrācija. Pēc gada pārtraukuma, kolektīvs atsāk savu darbību.

Mēģinājumi notiek:

 • piektdien - 17.00
 • svētdien  - 11.00

Salienas kultūras nama ritma deju grupa „Laimīte”

Vadītāja: Alla Zabelova
Tālr.: 28719100
e-pasts: alila1@inbox.lv

Kolektīva devīze - Ar deju pa dzīvi!

Kolektīvs piedalās Salienas kultūras nama rīkotajos pasākumos, kuplina ar saviem priekšnesumiem citu Latvijas kultūras iestāžu rīkotos pasākumus. Aktīvi piedalās dažādos konkursos un skates.

Nodarbības notiek svētdienas plkst. 12.00 - 15.00.


Salienas kultūras nama deju kolektīvs “Sudraba kurpīte”

Vadītāja: Jekaterīna Baranovska
Tālr.: 28243481
e-pasts: kultura@saliena.lv

Salienas kultūras nama deju kopa “Sudraba kurpīte” 2022. gada pirmajā pusē uzsāka savu ceļu, lai dejotu vēsturiskās dejas Vecsalienas muižas zālē.
Deju kopas sastāvs joprojām formējas. Kolektīvs uzņem jebkura vecuma un dzimuma dejot gribētājus.
Balles deju manieres, atmosfēra, graciozi deju soļi. Dejojam vēsturiskās dejas no viduslaiku branliem līdz 19. gadsimta karaļu pilīs dejotajam valsim, polkai, kadriļai.


Subates kultūras nama līnijdeju grupa „RitmusS"(bērnu un pieaugušo grupas)

Vadītāja: Sandra Špura
Tālr.: 27150854
e-pasts: gunta.okmane@augsdaugavasnovads.lv

Līnijdeju grupa “RitmusS”dibināta 2005. gadā. Kopš 2019. gada darbojas arī bērnu grupa. Deju grupa izpilda līnijdeju repertuāru, improvizē, iestudē savas dejas dažādiem svētkiem. Kopš 2019. gada piedalās Latvijas līnijdeju kustībā un tās organizētajās sacensībās un pasākumos.

2021. gadā sacensībās “DigiLine” ieguva 4.vietu savā deju grupā.

Līnijdeju grupa “RitmusS” bieži viesojas Lietuvas kultūras namos, aktīvi sadarbojas ar kaimiņu kultūras namu deju grupām.

2023. gadā piedalījās Augšdaugavas novada  Starptautiskās deju dienas pasākumā  ''Hipeastrs", Tautas mākslas festivālā “Augšdaugava” Naujenes pagastā, Augšdaugavas novada konkursā "Saimnieks 2023",  āra sadančos un pasākumos Subatē, Kalupes pagasta svētkos un Šederes senioru pasākumā .Kolektīvs apgūst dejas, ko piedāvā Latvijas līnijdeju asociācija , kā arī "Rīgas kausa " deju programmu.

Kolektīva mēģinājumi notiek ceturtdien 16.30 - 17.30 un 17.30 - 19.00.

Kolektīvs labprāt uzņems jaunus dalībniekus.


Silenes kultūras nama mūsdienu deju grupa “Tornado”

Vadītāja: Alevtīna Mihailova
Tālr.: 28270282
e-pasts: kultura@skrudaliena.lv

Kolektīvs izveidots 1989. gadā. Dibināšanas mērķis ir sekmēt  dalībnieku emocionālo un intelektuālo veidošanos par brīvu, atbildīgu un radošu personību, kā arī nodrošināt bērniem iespēju nodarboties mākslinieciskajā pašdarbībā un paradīt savus sasniegumus.

Deju grupā darbojas 12 - 17 gadus vecas meitenes.

Kolektīva repertuārā ir mūsdienu dejas. Kolektīvs piedalās Skrudalienas pagasta, Augšdaugavas novada  un citu Latvijas novadu rīkotajos pasākumos. Ar labiem panākumiem deju grupa “Tornado“ piedalījās Augšdaugavas novada jauniešu talantu konkursā “Zibsnis”, mūsdienu deju festivālā “Hipeastrs”, mūsdienu deju konkursā Daugavpilī, Bērnu dziesmu un deju svētkos Višķos, Starptautiskajā mākslas festivālā “Augšdaugava” 2018. gadā.


Tabores pagasta vēsturisko deju kopa „Senlaiku motīvi”

Vadītāja: Jeļena Posternaka
Tālr.: 29251156
e-pasts: posternak@inbox.lv

Kolektīvs ”Senlaiku motīvi “ dibināts 2020. gadā. To apmeklē pagasta iedzīvotāji, kuri labprāt dejo gan vēsturiskās, gan Eiropas dejas.

Kolektīvs uzstājās Daugavpils novada svētkos, pagasta svētkos, kā arī uzstājās kaimiņpagastos, Daugavpils pilsētas svētkos, Starptautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā „Dinaburg 1812”. Dejotāji izpilda dejas ampīra tērpos, kas ļoti piesaista skatītāju uzmanību un interesi. Kolektīva repertuārā ir šādas dejas: Polonēze, Padekatrs, Padespana, Padegrasa, valsis La Rinka, Berlīnes polka.

Dejotāji apgūst arī  Eiropas dejas - dažādus valšus, tango, fokstrotus, polkas, ča-ča-ča, rumbu, džaivu, kurus izpilda stilam atbilstošos košos tērpos, kā arī turpina apgūt līnijdejas.


Višķu pagasta Kultūras centra senioru deju kopa „Magones”

Vadītāja: Antra Dombrovska
Tālr.: 29230320
e-pasts: antrajurgelane@inbox.lv