Jauniešu kolektīvi

Ilūkstes Kultūras un mākslas centra jauniešu deju kolektīvs „Ance”

Vadītāja: Aina Ozoliņa
Tālr.: 26285024

Deju kolektīvs kultūras centrā ir bijis vienmēr, tikai mainījās dejotāji un kolektīva vadītāji.  No 1984. gada to vada Anita Meikšāne.

2000. gadā kolektīvs svinēja vārda došanas svinības un ieguva "ANCES" vārdu. Ilgus gadus deju kolektīvs ir bijis labākais kolektīvs rajonā, tagad ir viens no labākajiem kolektīviem Daugavpils apriņķī. Kopš savas pastāvēšanas "Ance" piedalījās visos Dziesmu un Deju svētkos. Kolektīvam "Ance" ir sava himna un tradīcijas.

"Ance" aktīvi piedalās pašmāju rīkotajos sadančos "Raibie deju raksti", "Deju raksti dūraiņos", gadskārtu ieražu pasākumos. Melnā kalna svētkos Pilskalnes pagastā. Daugavpils apriņķa deju kolektīvu sadancī Vabolē, Sventē. Kolektīvs uzstājās arī novada kultūras namos.

Kopā ar citiem deju kolektīviem kopš 2013. gada piedalījās visos Sēlija Rotā svētkos, kā arī Ilūkstes novada svētkos.

"Ances" dejotāji ir jautri, dzīvespriecīgi un nebēdnīgi, kuriem patīk kustība, viņi ir apzinīgi un čakli dejotāji, apveltīti ar veselīgu humoru, ir draudzīgi pret saviem partneriem.

Pašlaik kolektīvā dejo 17 dejotāji.

2023.gada Jauniešu deju kolektīvs “Ance” piedalījās:

 • Sadancī “Ziemas prieki”, Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā 18.martā
 • Deju kolektīvu skate 26.03.2023. saņemot diplomu par iegūto 1. pakāpi
 • Sadancis ”Ceļā uz dziesmu svētkiem”, Ilūkstē 03.06.2023.
 • Jāņu pasākums Ilūkstē 24.06.2022.
 • Vispārējos Latviešu Dziesmu un deju svētkos  02.07.- 09.07.2023.

Maļinovas pagasta saieta nama jauniešu tautas deju kolektīvs „Druvāni”

Vadītāja: Antra Dombrovska
Tālr.: 29230320
e-pasts: antrajurgelane@inbox.lv

Maļinovas pagasta saieta nama jauniešu deju kolektīvs “Druvāni” izveidojās 2010. gadā. Tajā darbojas 14 - 18 gadus veci jaunieši. Kolektīva dalībnieku skaits ir mainīgs, katru sezonu pievienojas jauni dejotāji, bet pārsvarā darbojas 16 dalībnieki.

Dejotāji piedalījās XV deju svētku lieluzvedumā “Tēvu laipas” 2013. gadā. Daudziem jauniešiem tas bija īsts izaicinājums un pirmā pieredze, vijot deju rakstus Daugavas stadionā.

Kolektīvs piedalījās arī XVI Deju svētkos “Vēl simts gadu dejā” 2018. gadā, kas tika aizvadīti Latvijas valsts simtgades zīmē. 2019. gada aprīlī Maļinovas pagasta saieta nama jauniešu tautas deju kolektīva “Druvāni” dejotāji piedalījās starptautiskajā folkloras, tautas deju un kapelu festivālā Polijā. Pasākuma gaitā dalībnieki sadraudzējās, sniedza koncertus, ieguva jaunu pieredzi un tika vērtēti nopietnā konkursā. Kolektīvam izdevās izveidot kontaktus un plānot turpmākās sadarbības iespējas, tomēr ieceres netika īstenotas, jo sakarā ar vīrusa pandēmiju stājās spēkā ierobežojumi.

2021. gada februārī tika saņemts ielūgums piedalīties virtuālā konkursā. Dejotāji piekrita izmēģināt spēkus, pārvarot jaunus izaicinājumus gan dejā, gan tradīciju pārzināšanā. 20. aprīlī Lobezas pilsētā norisinājās kārtējais folkloras un tautas deju festivāls - konkurss, kurā kolektīvs ieguva 1. pakāpes diplomu.

Maļinovas pagasta saieta nama jauniešu tautas deju kolektīvs „Druvāni” 2023.gadā piedalījās šādos pasākumos:

 • Augšdaugavas novada tautas deju kolektīvu sadancis "'Ziemas prieki" Ilūkstē.
 • Tautas deju kolektīvu skate, gatavojoties XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem, Daugavpils Kultūras pilī.
 • Piedalīšanās starptautiskajā deju festivālā „Lobeska Baba 2023“ Polijā.
 • Uzstāšanās Ieskaņas koncertā XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem Ilūkstes estrādē.
 • Dalība XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos.
 • Ielīgošanas vakars „Līgosim kopā!”, Maļinovas saieta namā.
 • Valsts svētku koncertā.

Dejotāji pārsvarā iestudē latviešu etnogrāfiskās dejas apdares un skatuviskās dejas, organizē rotaļas gadskārtu tradīciju ietvaros, aktīvi iesaistās pagasta un novada pasākumos, uztur deju svētku tradīciju, piedalās festivālos ārpus Latvijas robežām.

Mēģinājumi notiek divas reizes nedēļā - trešdienās un ceturtdienās no plkst. 17.00 - 19.00.


Vaboles kultūras nama jauniešu deju kolektīvs "Aisma"

Vadītāja: Ināra Podniece
Tālr.: 22427226
e-pasts: incepodniece@inbox.lv

Kolektīvs dibināts 1959. gadā un šajā laikā tam bijušas tikai 3 vadītājas - Valentīna Skrinda un viņas audzēknes Anita Šalkovska un Ināra Podniece. No 1980. gada jauniešu deju kolektīvs ir visu Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku dalībnieks. 1990. gadā vabolieši Dziesmu un Deju svētkos piedalījās ar diviem jauniešu deju kolektīviem un viens no tiem uzstājās arī Mežaparka lielajā estrādē. 1994. gadā kolektīvs nosaukts par "Aismu", kas nozīmē mirkli starp ausmu un gaismu.

2023. gadā kolektīvs uzstājās kultūras nama rīkotajā pasākumā “No balti klāta galda pa baltu ceļu uz Dziesmu svētkiem”, piedalījās Augšdaugavas novada tautas deju kolektīvu sadancī ”Ziemas prieķi”, ieskaņas koncertā  XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem Ilūkstes estrāde. Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes skatē XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Lieluzveduma  “Mūžīgais dzinējs” jauniešu deju kolektīvs “Aisma” ieguva II pakāpi un iespēju 10. reizi piedalīties Vispārējo latviešu Dziesmu un  Deju svētkos, kas šoreiz notika tradīcijas 150 gadu jubilejas zīmē.

“Aisma” turpina pastāvēt un attīstīties, saglabājot deju tradīciju, jo deju rakstos ir varens spēks.

Mēģinājumi notiek trešdien un piektdien no plkst. 17.00