Izglītības programmas

Skola īsteno:

Pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111);
Pamatizglītības programmu (kods 21011111);
Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).

Profesionālās vidējas izglītības programmu Veterinārmedicīna:
Pēc 9. klases 4 gadu apmācība (programmas kods 33 64001 1);
Pēc 12. klases 1,5 gadu apmācība (programmas kods 35b 64001 1).

Profesionālās vidējas izglītības programma Lopkopība (specializācija zirgkopība):
Pēc 9. klases 4 gadu apmācība (programmas kods 33 62104 1);
Pēc 12. klases 1,5 gadu apmācība (programmas kods 35b 62104 1).

Profesionālās vidējas izglītības programma Tūrisma pakalpojumi:
Pēc 12. klases 1,5 gadu apmācība (programmas kods 35b 81201 1).

Profesionālās vidējas izglītības programma Ēdināšanas pakalpojumi (pavārs):
Pēc 12. klases 1,5 gadu apmācība (programmas kods 35b 81102 1).

Arodizglītības programma Ēdināšanas pakalpojumi (pavāra palīgs):
Pēc 9. klases 3 gadu apmācība (programmas kods 32 81102 1).