Administrācija

Ērika Šaršunedirektore
Ilga Mališevadirektores vietniece izglītības jomā profesionālajā izglītībā
Aija Valpēteredirektora vietniece izglītības jomā vispārizglītojošā nodaļā, direktora vietniece audzināšanas jomā
Vita Stapķeviča      direktora vietniece saimnieciskajā darbā