Interešu izglītība

2022./2023. mācību gadā

Skolā darbojasPedagogs
Floristika “Dabas bērni”E. Vuškāne
Interešu grupa “Zirgu draugi”L. Orbidāne
Kokapstrāde “Prasmīgās rokas”M. Pudāns
Interešu grupa “Čaklās rokas”A. Valtere
Sporta pulciņš “Kopā jautrāk”D. Caune – Ostrovska
Koris “Dadzīši”R. Kalvāne
Robotika “Zibo”I. Studāne
Teātra māksla “Virpulī”M. Lasmane

Skolā darbojas:

  • Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas filiāle  - vizuālās plastikas nodaļa.
  • Augšdaugavas novada sporta skolas - futbola grupa.
  • Jaunsardze
  • Valsts aizsardzības mācība