Interešu izglītība

Interešu izglītība 2021./2022. mācību gadā

PulciņšPedagogs
Floristika “Dabas bērni”E.Vuškāne
DekupāžaE.Vuškāne
Robotika “Zibo”I.Studāne
Pulciņš “Zirgu pavēlnieks”L.Orbidāne
Sporta pulciņš “Kopā jautrāk”D.Caune Ostrovska
Kokapstrāde “Prasmīgās rokas”M.Pudāns
Vizuālā komunikācijaN.Krjukova
AnsamblisR.Kalvāne
Koris “Dadzīši”R.Kalvāne

Skolā darbojas:

►Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas filiāle  - vizuālās plastikas nodaļa.

►Augšdaugavas novada sporta skolas - futbola grupa.

►Jaunsardze