Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

Adrese

Bebrene, Augšdaugavas novads

Direktore

Ērika Šaršune

Tālrunis

65444936

e-pasts

skola@bebrene.lv

Vēsture

1897. gadā tiek dibināta laicīgā skola Bebrenē. 1918. gadā skolas ēka nodeg, skola pārcelta uz pagaidu telpām. 1922. gadā skola ievietota Plāteru – Zībergu pilī (būvēta ap 1896. gadu). 1918. – 1922. gadā skola darbojās kā 1. pakāpes pamatskola. 1922. – 1940. gadā skola darbojās kā Bebrenes sešklasīgā pamatskola.

1940./42. gadā tā darbojas kā Bebrenes pagasta tautskola. 1955./56. gadā tā ir augoša vidusskola iepriekš izejot sešgadīgās, septiņgadīgās, astoņgadīgās skolas posmu.

1959. gadā notiek pirmais Bebrenes vidusskolas izlaidums.