Nepabeigtas būvniecības apsekošana un atzinuma sagatavošana

Pakalpojuma pieprasītājam uzrādot personas apliecinošus dokumentus vai pilnvaru ir jāiesniedz klātienē Būvvaldē sekojošus dokumentus:
– Ēku un būvju tehnisko pasi– inventarizācijas lietu, kuru iepriekš ir jāizņem Valsts zemes dienestā Dienvidlatgales nodaļā (Rīgas ielā 18, Daugavpils);
– Būvprojektu.