Būvatļaujas saņemšana

Nodevas par būvatļaujas saņemšanu objekts ir būvprojekta saskaņošana, nepieciešamo dokumentu sagatavošana un izsniegšana, kā arī citas ar būvprojekta saskaņošanu saistītas darbības.


Nodevas objekts:
34.1. individuālai dzīvojamai mājai un dvīņu dzīvojamo mājai jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai;
34.2. dārza māju, vasaras māju, palīgēku un saimniecības ēku jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai;
34.3. pirts, atpūtas vietu, tūristu mītņu jaunbūvei, restaurācijai, renovācijai, rekonstrukcijai;
34.4. daudzdzīvokļu, dzīvojamo māju jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai;
34.5. individuālo māju sadale;
34.6. sabiedriskās un darījumu ēkas un būves;
34.7. mobilo telefonsakaru torņu būvniecība;
34.8. lauksaimniecības un mežsaimniecības vajadzībām paredzēto ceļu būvniecība;
34.9. ražošanas un rūpniecības objektu (noliktavu) būves un ēkas;
34.10. enerģētikas objektu būvniecība, uz kurām neattiecas specializēto būvatļauju izsniegšana;
34.11. inženiertīklu izbūve, inženierbūve, logi;
34.12. ēku nojaukšanas atļauja;
34.13. ceļu, ielu, tiltu, estrādes, tuneļu, depo būvniecība un rekonstrukcija;
34.14. atklāta derīgo izrakteņu un kūdras ieguves nodrošināšanas būvju būvniecībai.