Būvatļaujas saņemšana

Nodevas par būvatļaujas saņemšanu objekts ir būvprojekta saskaņošana, nepieciešamo dokumentu sagatavošana un izsniegšana, kā arī citas ar būvprojekta saskaņošanu saistītas darbības.
 
Nodevas objekts:
34.1. individuālai dzīvojamai mājai un dvīņu dzīvojamo mājai jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai
34.2. dārza māju, vasaras māju, palīgēku un saimniecības ēku jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai
34.3. pirts, atpūtas vietu, tūristu mītņu jaunbūvei, restaurācijai, renovācijai, rekonstrukcijai
34.4. daudzdzīvokļu, dzīvojamo māju jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai
34.5. individuālo māju sadale
34.6. sabiedriskās un darījumu ēkas un būves
34.7. mobilo telefonsakaru torņu būvniecība
34.8. lauksaimniecības un mežsaimniecības vajadzībām paredzēto ceļu būvniecība
34.9. ražošanas un rūpniecības objektu (noliktavu) būves un ēkas
34.10. enerģētikas objektu būvniecība, uz kurām neattiecas specializēto būvatļauju izsniegšana
34.11. inženiertīklu izbūve, inženierbūve, logi
34.12. ēku nojaukšanas atļauja
34.13. ceļu, ielu, tiltu, estrādes, tuneļu, depo būvniecība un rekonstrukcija
34.14. atklāta derīgo izrakteņu un kūdras ieguves nodrošināšanas būvju būvniecībai.