Par NĪN piedziņu nodokļu maksātājiem bez deklarētās dzīvesvietas

Dokumenta datumsDokumenta veidsNumursParādnieks
25.11.2022Brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi3.4-8/838Valentīna Voronkova, dzim. 26.02.1948
Dokumenta datumsDokumenta veidsNumursParādnieks
25.11.2022Brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi3.4-8/830Gaļina Sļesareva, dzim. 22.12.1974
Dokumenta datumsDokumenta veidsNumursParādnieks
24.11.2022Brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi3.4-8/685Jānis Pupiņš, dzim. 24.05.1958
Dokumenta datumsDokumenta veidsNumursParādnieks
23.11.2022Brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi3.4-8/567Vladislav Weber, dzim. 17.06.1977
Dokumenta datumsDokumenta veidsNumursParādnieks
23.11.2022Brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi3.4-8/568Oslan Dasuyev, dzim. 12.04.1975.