Par NĪN piedziņu nodokļu maksātājiem bez deklarētās dzīvesvietas

Saskaņā ar likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 6.panta  (16) daļu  ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15. februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.

Dokumenta datumsDokumenta veidsNumursParādnieks
06.03.2024Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2024. GADAMNr.3.4-6/ 26497Svetlana (SWETLANA) Purvinskaja (PURWINSKAJA)
30.01.2024Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2024. GADAMNr.3.4-6/ 25479Kuzhovnik Roman
30.01.2024Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2024. GADAMNr.3.4-6/ 25453Sukhorukov Victor
30.01.2024Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2024. GADAMNr.3.4-6/25571Dasuyev Oslan 
30.01.2024Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2024. GADAMNr.3.4-6/25572Weber Vladislav
30.01.2024Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2024. GADAMNr.3.4-6/25039Nikolajevs Pāvels, dzim. 20.01.1934
30.01.2024Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2024. GADAMNr.3.4-6/25608Aliaksei Aleksin
30.01.2024Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2024. GADAMNr.3.4-6/25755Elena Turkina
25.11.2022Brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi3.4-8/838Valentīna Voronkova, dzim. 26.02.1948
25.11.2022Brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi3.4-8/830Gaļina Sļesareva, dzim. 22.12.1974
24.11.2022Brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi3.4-8/685Jānis Pupiņš, dzim. 24.05.1958
23.11.2022Brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi3.4-8/567Vladislav Weber, dzim. 17.06.1977
23.11.2022Brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi3.4-8/568Oslan Dasuyev, dzim. 12.04.1975.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojums tiek nosūtīts:

  • uz e-adresi, ja ir izveidots oficiālās elektroniskās adreses konts;
  • uz e-pastu, ja ir sniegta piekrišana elektroniskai saziņai ar Pašvaldību ar e-pasta starpniecību;
  • pa pastu uz rakstveidā norādīto pasta adresi.
  • nodokļa maksātājam nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu ir iespēja iegūt arī portālos www.epakalpojumi.lv vai latvija.gov.lv;
  • vēršoties klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē Rīgas ielā 2, Daugavpilī. Ierodoties klātienē būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, likumiskajam pārstāvim vai pilnvarotajai personai arī pilnvara vai cits dokuments, kas dod tiesības pārstāvēt nodokļa maksātāju.

Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu saskaņā ar “Dzīvesvietas deklarēšanas likumu” un aktivizējis e-adreses kontu, kā arī nav informējis Augšdaugavas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas daļu par pasta adresi vai e-pasta adresi, uz kuru sūtīt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā taksācijas gada 22. martā, un tas nav iemesls, lai nodokļa maksātājs tiktu atbrīvots no saistībām par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu.