Administrācija

Aleksandrs SibircevsSkolas direktors, sporta skolotājs
Biruta OndzuleDirektora vietniece izglītības jomā, krievu valodas skolotāja
Vita SkvorcovaDirektora vietniece izglītības jomā, ķīmijas skolotāja
Inese IvdraLatviešu valodas, literatūras skolotāja, direktora vietniece izglītības jomā neklātienes programmā, bibliotekāre
Ilona Anaņko-BārtuleAngļu valodas skolotāja
Svetlana DrugoveikoMatemātikas skolotāja
Olga GoršantovaKrievu valodas skolotāja, izglītības metodiķis
Natālija GridasovaFizikas, matemātikas skolotāja
Natālija MiļevičaDabaszinību, bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja
Alla GrīnfeldeDatorikas skolotāja
Alla PetrovskaSporta skolotāja
Ludmila PileckaLatviešu valodas, literatūras, teātra mākslas skolotāja
Aina SukāneLatviešu valodas, literatūras skolotāja
Nataļja OgurcovaMūzikas skolotāja
Raimonds RēķisVēstures, kulturoloģijas, ekonomikas, sociālo zinību skolotājs
Aija SaveļjevaSākumskolas, mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas skolotāja
Janīna StrodeSākumskolas skolotāja
Aija ValeineSākumskolas skolotāja
Edīte SubatovičaSkolotājs-logopēds
Česlavs GabrānsMājturības un tehnoloģiju skolotājs
Ināra KurilovaPirmskolas skolotāja
Lilija KristapsonePirmskolas skolotāja
Alla BerjozaĶīmijas skolotāja neklātienes programmā
Ingrīda LitiņaInformātikas skolotāja neklātienes programmā