Sventes vidusskola

Adrese

Daugavpils iela 1a, Svente, Augšdaugavas novads

Direktors

Aleksandrs Sibircevs

Tālrunis

65429688; 65429093

e-pasts

skola@svente.lv; aleksandrs.sibircevs@svente.lv

Sventes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vieta "Medumi"

Vēsture

Pirmā skola Sventē tika atklāta 1921. gadā. Skola atradās XX gadsimta sākumā pārbūvētā Ziberga – Plātera muižas kungu mājā. Otrā pasaules kara laikā šajā ēkā turpinājās mācību process, izņemot vienu gadu. Kad Latvijas teritorijai 1943. gadā pietuvinājās frontes līnija, skolas vajadzībām pielāgoja pas turīgo ģimeņu māju. Tomēr, 1944./1945. mācību gads sākās iepriekšējā skolas ēkā – Ziberga – Plātera muižas kungu mājā.

1976. gada 30. augustā jauna skolas ēka ar valsts komisijas lēmumu tika nodota ekspluatācijā. Šāda tipa skola tajā laikā bija republikā pirmā. Projekta autors – rīdzinieks V. Fjodorovs.

Pirmais mācību gads jaunās ēkas telpās ir 1976./77. Šajā gadā skola ieguva vidusskolas statusu.

2008.-2009. gados tika veikta skolas rekonstrukcija.

Sventes skolas statusi:

1921. gads – Sventes valsts sešgadīga pamatskola ar latviešu un poļu klases komplektiem. 1945. gads – Sventes septiņgadīgā skola. 1961. gads – Sventes astoņgadīgā skola. 1976. gads – Sventes vidusskola.