Izglītības programmas

NosaukumsKodsLicenceAkreditācija
Pamatizglītības programma21011111Nr. V_112
izsniegta
16.02.2011
Nr. 13990
05.11.2020
līdz
04.11.2026
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem21015811Nr. V_786
izsniegta
03.09.2018
Nr. 13992
05.11.2020
līdz
04.11.2026
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma31011011Nr. V-536
izsniegta
02.11.2009
Nr. 13986
05.11.2020
līdz
04.11.2026
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma31011013Nr. V-537
izsniegta
02.11.2009
Nr. 13988
05.11.2020
līdz
04.11.2026
Vispārējās pirmsskolas izglītības programma01011111Nr. V-5575
izsniegta
02.10.2012
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem21015611Nr. V-6609
izsniegta
01.08.2013
Nr. 13991
05.11.2020
līdz
04.11.2026
Vispārējās vidējās izglītības programma31016011Nr. V_3604
izsniegta
13.08.2020
Nr. 13987
05.11.2020
līdz
04.11.2026
Vispārējās vidējās izglītības programma31016013Nr. V_3622
izsniegta
14.08.2020
Nr. 13989
05.11.2020
līdz
04.11.2026