Personas datu aizsardzība

Personas datu apstrādes Pārzinis: Augšdaugavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.40900036310, adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, tālr.; 65422238, e-pasts: pasts@augsdaugavasnovads.lv

Personas datu aizsardzības speciālista e-pasts: datuaizsardziba@augsdaugavasnovads.lv, tālr.: 65422212