Izglītības pārvalde un jaunatne / kontakti

Adrese:

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV - 5401
E-pasts: izglitiba@augsdaugavasnovads.lv

Darba laiks:

Pirmdiena – 8:30 – 18:00
Otrdiena-ceturtdiena – 8:00 – 16:30
Piektdiena – 8:00 – 15:30
Pārtraukums – 12:00 – 12:30

Kontakti:

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Izglītības pārvaldes vadītāja

Vārds, Uzvārds
Janita Zarakovska
Tālrunis

Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece

Vārds, Uzvārds
Ilona Linarde
Tālrunis

Galvenā speciāliste – metodiķe

Vārds, Uzvārds
Vita Tolmante
Tālrunis

Bērnu tiesību aizsardzības speciāliste

Vārds, Uzvārds
Natālija Pēterāne
Tālrunis

Ekonomiste

Vārds, Uzvārds
Diāna Smargune
Tālrunis

Informācijas sistēmu administrators

Vārds, Uzvārds
Kaspars Ozols
Tālrunis

Metodiķe

Vārds, Uzvārds
Inese Zuģicka
Tālrunis

Metodiķe

Vārds, Uzvārds
Antra Dombrovska
Tālrunis

Pedagogs karjeras konsultants

Vārds, Uzvārds
Iveta Repkova
Tālrunis

JAUNATNES LIETU DAĻA

Jaunatnes lietu daļas vadītāja

Vārds, Uzvārds
Olesja Ņikitina
Tālrunis

Projektu koordinatore

Vārds, Uzvārds
Milāna Loča
Tālrunis

Jaunatnes lietu speciāliste Naujenes, Biķernieku pagastā

Vārds, Uzvārds
Olga Pankova
Tālrunis

Jaunatnes lietu speciāliste Naujenes, Biķernieku pagastā

Vārds, Uzvārds
Linda Laizāne
Tālrunis

Jaunatnes lietu speciāliste Sventes, Kalkūnes, Medumu pagastā

Vārds, Uzvārds
Natālija Polovaja
Tālrunis

Jaunatnes lietu speciālists Sventes, Kalkūnes, Medumu pagastā

Vārds, Uzvārds
Andrejs Rucko
Tālrunis

Jaunatnes lietu speciāliste Kalupes, Vaboles, Nīcgales, Līksnas pagastā

Vārds, Uzvārds
Zane Ozola
Tālrunis

Jaunatnes lietu speciāliste Kalupes, Vaboles, Nīcgales, Līksnas pagastā

Vārds, Uzvārds
Līga Vaidere
Tālrunis

Jaunatnes lietu speciāliste Višķu, Ambeļu, Maļinovas, Dubnas pagastā

Vārds, Uzvārds
Dagnija Romanovska-Aleksejeva
Tālrunis

Jaunatnes lietu speciāliste Skrudalienas, Salienas, Tabores pagastā

Vārds, Uzvārds
Inara Lapkovska
Tālrunis

Jaunatnes lietu speciāliste Demenes, Laucesas pagastā

Vārds, Uzvārds
Jolanta Morozova
Tālrunis

Jaunatnes lietu speciālists Prodes, Eglaines, Bebrenes, Dvietes, Pilskalnes, Šēderes pagastā, Subates un Ilūkstes pilsētā

Vārds, Uzvārds
Jānis Čaplinskis