Izglītības pārvalde

Adrese:

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV - 5401
E-pasts: izglitiba@augsdaugavasnovads.lv

Darba laiks:

Pirmdiena: 8.30 – 18.00
Otrdiena-ceturtdiena: 8.00 – 16.30
Piektdiena: 8.00 – 15.30
Pārtraukums: 12.00 – 12.30

Kontakti:

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Izglītības pārvaldes vadītāja

Vārds, Uzvārds
Janita Zarakovska
Tālrunis

Galvenā speciāliste – metodiķe

Vārds, Uzvārds
Ilona Linarde

Galvenā speciāliste – metodiķe

Vārds, Uzvārds
Vita Tolmante

Bērnu tiesību aizsardzības speciāliste

Vārds, Uzvārds
Natālija Pēterāne
Tālrunis

Ekonomiste

Vārds, Uzvārds
Diāna Smargune
Tālrunis

Metodiķe

Vārds, Uzvārds
Inese Zuģicka
Tālrunis

Pedagogs karjeras konsultants

Vārds, Uzvārds
Iveta Repkova

Izglītības psihologs

Vārds, Uzvārds
Lolita Kaļāne

JAUNATNES LIETU DAĻA

Jaunatnes lietu daļas vadītāja

Vārds, Uzvārds
Olesja Ņikitina
Tālrunis

Projektu koordinatore

Vārds, Uzvārds
Milāna Loča
Tālrunis

Jaunatnes lietu speciāliste Naujenes, Biķernieku pagastā

Vārds, Uzvārds
Olga Pankova
Tālrunis

Jaunatnes lietu speciāliste Naujenes, Biķernieku pagastā

Vārds, Uzvārds
Aiga Soldatjonoka
Tālrunis

Jaunatnes lietu speciālists Sventes, Kalkūnes, Medumu pagastā

Vārds, Uzvārds
Andrejs Rucko
Tālrunis

Jaunatnes lietu speciālists

Vārds, Uzvārds
Margarita Vasiļevska

Jaunatnes lietu speciāliste Kalupes, Vaboles, Nīcgales, Līksnas pagastā

Vārds, Uzvārds
Zane Ozola
Tālrunis

Jaunatnes lietu speciāliste Kalupes, Vaboles, Nīcgales, Līksnas pagastā

Vārds, Uzvārds
Laura Grigorjeva

Jaunatnes lietu speciālists Višķu, Ambeļu, Maļinovas, Dubnas pagastā

Vārds, Uzvārds
Vlads Streļcovs
Tālrunis

Jaunatnes lietu speciāliste Skrudalienas, Salienas, Tabores pagastā

Vārds, Uzvārds
Ināra Lapkovska
Tālrunis

Jaunatnes lietu speciāliste Demenes, Laucesas pagastā

Vārds, Uzvārds
Jolanta Morozova
Tālrunis

Jaunatnes lietu speciālists

Vārds, Uzvārds
Andra Kantāne

Jaunatnes lietu speciālists Prodes, Eglaines, Bebrenes, Dvietes, Pilskalnes, Šēderes pagastu, Subates un Ilūkstes pilsētā

Vārds, Uzvārds
Lāsma Zeltiņa