Pedagoģiski medicīniskā komisija

Augšdaugavas novada Pedagoģiski medicīniskā komisija sniedz pakalpojumus Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā dzīvojošiem izglītojamiem.

Komisijas sēdes tiek organizētas pēc nepieciešamības (tiek organizētas arī izbraukuma sēdes).

Komisijas sastāvs:

  • Natālija Pēterāne – vadītāja;
  • Aija Centnere – vadītājas vietniece, psiholoģe;
  • Irina Lisjonoka – speciālā pedagoģe;
  • Nadežda Šatilova – ārste pediatre;
  • Linda Vingre – psiholoģe;
  • Olga Solima – audiologopēde.

Informācija vecākiem:

Izglītojamo komisijai var pieteikt zvanot uz tālruni 65476880 vai piesakot klātienē Augšdaugavas novada domes 34. kabinetā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Komisijas uzdevumi:

  • Pamatojoties uz iesniegtajiem pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem, nosaka izglītojamo spējas, attīstības līmeni un izvērtē veselības stāvokli, ja vecāki (aizbildņi) piedalās pārbaudē vai rakstiski ir atļāvuši to veikt.
  • Sniedz atzinumu par vecumam, spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošāko pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu pirmsskolas vecuma bērniem un speciālo pamatizglītības programmu 1. – 4. klases izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem, kā arī vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4. klasei.
  • Pamatojoties uz ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izvērtējot izglītojamā spējas, sniedz atzinumu ilgstoši slimojošiem izglītojamiem no 1. līdz 12. klasei, kuri mācās Augšdaugavas novada administratīvās teritorijas esošajās izglītības iestādēs par izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā.