Metodiskais darbs

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanas kārtība

Mācību jomu koordinatori

Mācību jomaVārds, uzvārds
Pirmsskolas un
sākumskolas
Guna Pētersone (sākumskola)
Vita Franckeviča (pirmsskola)
Sociālā un pilsoniskāVita Anspoka
ValoduSilvija Romaņenkova (latviešu valoda)
Sandra Macijevska (angļu valoda)
Olga Goršantova (krievu valoda)
TehnoloģijuAirita Šuksto (datorika, inženierzinības, programmēšana)
(dizains un tehnoloģijas)
Veselības un fiziskās aktivitātesElita Rutkupa
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslāSilvija Romaņenkova (literatūra)
Ināra Ondzule (vizuālā māksla, mūzika, teātra māksla)
MatemātikasBiruta Gičevska
DabaszinātņuInese Kokina
Iekļaujošā izglītībaVita Tolmante