Metodiskais darbs

Mācību jomu koordinatori

Pirmsskolas un
sākumskolas
Guna Pētersone (sākumskola)
Vita Franckeviča (pirmsskola)
Sociālā un pilsoniskāVita Anspoka
ValoduSilvija Romaņenkova (latviešu valoda)
Sandra Macijevska (angļu valoda)
TehnoloģijuAirita Šuksto (datorika, inženierzinības, programmēšana)
(dizains un tehnoloģijas)
Veselības un fiziskās aktivitātesElita Rutkupa
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslāSilvija Romaņenkova (literatūra)
Ināra Ondzule (vizuālā māksla, mūzika, teātra māksla)
MatemātikasBiruta Gičevska
DabaszinātņuInese Kokina
Iekļaujošā izglītībaVita Tolmante