Laucesas pamatskolas PĪV “Silene”

Adrese

Skolas iela 19, Silene, Augšdaugavas novads

Laucesas psk. direktora vietnieks (izglītības jomā)

Tatjana Klopova

Tālrunis

65439367; 65439368

e-pasts

silenes.skola@skrudaliena.lv

Vēsture

1900. - 1910. gads – Ilūkstes apriņķī Borovkas pagasta skolas dibināšana.

1918. gads – skola vienā ēkā strādāja četras skolas: latviešu, ebreju, krievu, poļu.

1931. gads – skolu pārdēvēja par Silenes valsts pamatskolu.

1982. gads – uzcelta jaunā ēka, skola funkcionē kā vidusskola.

2003. gads – reorganizēta par pamatskolu.

No 2022. gada 1. septembra skola pārtapa par Laucesas pamatskolas IPĪV "Silene".