Silenes pamatskola kļūs par Laucesas pamatskolas filiāli

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada domē pieņemts lēmums par Silenes pamatskolas reorganizāciju, kā rezultātā skola tiek pievienota Laucesas pamatskolai, izveidojot no šā gada 1. septembra Laucesas pamatskolas programmu īstenošanas vietu “Silene”, kur tiks īstenota pamatizglītības programma 1.-6. klasei un vispārējās pirmsskolas izglītības programma. Silenes pamatskolas pievienošanas process jāpabeidz līdz augusta beigām.

Jau otru gadu novadā darbojas skolu tīkla optimizācijas darba grupa, kas risina jautājumu par skolu tīkla sakārtošanu. Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska skaidro, ka dažās skolās audzēkņu skaits ir neliels, tāpēc tiek meklēti risinājumi skolu optimizācijai. Silenes pamatskola ir vismazākā novadā ar 48 audzēkņiem un 17 pirmsskolas grupas audzēkņiem. Savukārt Laucesas pamatskolā mācās 61 audzēknis un 15 pirmsskolas vecuma bērni. Pēc valstī pieņemtajiem uzstādījumiem grūti pastāvēt skolai ar skolēnu skaitu zem 50, taču pašvaldība pieturas pie principa, ka visjaunākā vecuma skolēniem skolai jābūt pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, tāpēc piedāvāts veidot izglītības īstenošanas vietu turpat Silenē, kur varēs mācīties pirmsskolas vecuma bērni un skolēni līdz 6. klasei ieskaitot.   

Vai visiem Silenes pamatskolas skolotājiem tiks saglabāts darbs, būs atkarīgs no skolēnu skaita skolā. Tā kā Silenes pamatskolā vairāk nemācīsies 7.-9. klases, skolotāju slodze saruks, tāpēc kādam darba turpmāk var arī nebūt. Nākamajā mācību gadā izglītības īstenošanas vietā “Silene” varētu mācīties 31 skolēns.

Sakarā ar skolu apvienošanu Laucesas pamatskolā nebūs jāveido apvienotās klases, iestāde ir nodrošināta ar pedagoģiskajiem kadriem, lai īstenotu pilnvērtīgu mācību procesu.

Lēmums par skolu apvienošanu jāsaskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju. Darbu uzsākusi Silenes pamatskolas pievienošanas komisija. Līdz aprīļa beigām jāizstrādā jauns Laucesas pamatskolas nolikums.

Mūzika kā sirdslieta mūža garumā