Interešu izglītība

2022./2023. mācību gadā skolā piedāvā skolēniem sekojošas interešu izglītības programmas:

Programmas nosaukumsKlaseSkolotājs
Vokālais ansamblis1.-5.Inna Kralika
Mūsdienu deju pulciņš1.-5.Alevtīna Mihailova
Vizuālās mākslas pulciņš1.-5.Tatjana Domuļeva
Sporta spēļu pulciņš1.-6.Aleksandrs Puzirevskis
Leļļu teātris1.-4.Diāna Krasiļņikova