Izglītības programmas

Izglītības programmas nosaukumsIzglītības
programmas
kods
Īstenošanas vietas adrese
(ja atšķiras no juridiskās adreses)
Licences Nr.Licencēšanas
datums
Pamatizglītības mazākumtautību programma21011121Vārpas iela 2, Randene, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5449V_11827.06.2011.
Pirmsskolas izglītības programma01011111Vārpas iela 2, Randene, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5449V_701621.06.2023
Pamatizglītības programma21011111Vārpas iela 2, Randene, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5449V_701721.06.2023