Interešu izglītība

Programmas nosaukumsKlašu grupasPulciņa nodarbību laiksVadītāja vārds, uzvārds
1.  Lietišķās mākslas pulciņš “ Raibā pasaule”4.-8.kl.Ceturtdien 8.st. laikā 15.05-15.45Diāna Bučele
2.Vokālais ansamblis “Avotiņš”1.-4.kl.Otrdien 6.st. laikā 13.35-14.15Larisa Sauleviča
3. Popgrupa4.-8.kl.Trešdien 0.st. laikā 08.20-9.00
Ceturtdien 0.st. laikā 08.20-9.00
Larisa Sauleviča
4.Skatuves runas pulciņš “Raitā valodiņa”2.-4.kl.Piektdien 7.st. laikā 15.05-15.45Ilona Kravčenoka
5. Pulciņš “Skolēnu klubiņš”8.kl.Piektdien 8.st. laikā 15.05-15.45Nonna Stepanko
6.Pulciņš “Jaunie žurnālisti”5.-6.kl.Trešdien 8.st. laikā 15.05-15.45Ilona Kravčenoka
7.Sporta pulciņš “Sporta spēles” 1.gr.2.-3.kl.Pirmdien 7.st. laikā 15.05-15.45Sergejs Pavlovs
8.Sporta pulciņš “Sporta spēles” 2.gr.6.-7.kl.Piektdien 7.st. laikā 15.05-15.45Sergejs Pavlovs
9.Pulciņš “Robotika”3.-7.kl.Trešdien 8.st. laikā 15.05-15.45
Piektdien 7.st. laikā 14.20-15.00
Diāna Bučele
10.Kokapstrādes pulciņš “Jaunais konstruktors”6.-8.kl.Ceturtdien 8.st. laikā 15.05-15.45Oskars Lazdiņš
11.Vizuālās mākslas pulciņš “Varavīksne”2.-3.kl.Otrdien 5.st. laikā 12.45-13.25Valentīna Vasiļonoka