Interešu izglītība

Ansamblis „Ķipariņi”Ceturtdiena6.I. Kralika114.
Pirmdiena6.
Ansamblis „Spurgaliņas”Pirmdiena0.
Ceturtdiena0.
Koris 2. - 9. kl.Trešdiena0.
Piektdiena 0.
Mazpulks 1. - 9. kl.Trešdiena6.Z. Pauliņa118.
Trešdiena7.
Floristikas pulciņš 1. - 9. kl.Piektdiena8.Z. Pauliņa118.
Šaušanas pulciņš 1. - 9.kl.Otrdiena8.A. Antiņš116.
Folkloras pulciņš 1. - 9. kl.Trešdiena7.I. Zeile106.
Trešdiena8.
Tautas dejas 1. - 2. kl.Otrdiena0.I. Vīča113.
Piektdiena6.
Tautas dejas 3. - 4.kl.Otrdiena6.I. Vīča113.
Ceturtdiena0. I. Vīča113.