Administrācija

DirektorsPāvels Brovkins
Direktora vietniece izglītības jomāLigita Kursiša
Direktora vietniece audzināšanas jomāZinaida Pauliņa
Sākumskolas un krievu valodas skolotājaAlita Kokina
Sākumskolas skolotājaAiva Linde
Sākumskolas un dabaszinību skolotājaIngrīda Bleidele
Vizuālās mākslas un bioloģijas skolotājaSandra Kokina
Latviešu valodas, literatūras un teātra mākslas skolotājaInese Locika
Mūzikas skolotāja, interešu izglītības skolotājaInna Kralika
Sports un veselība skolotājaSanta Valtere
Mājturības, ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājaZinaīda Pauliņa
Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību skolotāja, bibliotekāreInga Čalenko
Matemātikas skolotājaLigita Kursiša
Angļu valodas skolotājaJolanta Treskina
Mājturība un tehnoloģijas, informātikas, dizains un tehnoloģijas, datorikas, inženierzinību un fizikas skolotājsArtūrs Antiņš
Logopēde, uzņēmējdarbība, pulciņa teātra māksla vadītājallze Ozola
Folkloras skolotājaInga Zeile