Ēku būvniecības veidlapas

I grupas ēkas

Būvniecības veids:

Jauna būvniecība;
Novietošana;
Atjaunošana;
Restaurācija;
Pārbūve (nepārsniedzot max apjomus);

Būvniecības veids:

Pārbūve (pārsniedzot max apjomus), lietošanas veida maiņa;
Restaurācija (kultūras piemineklis).

Būvniecības veids:

Nojaukšana

Būvniecības veids:

Lietošanas veida maiņa bez pārbūves

Būvniecības veids:

- Publiskas ēkas (pilsētās, ciemos) vienkāršota atjaunošana;
- Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana (pilsētās, ciemos).

Būvniecības veids:

- Konservācija


II grupas ēkas

Būvniecības veids:

- Jauna būvniecība;
- Novietošana;
- Restaurācija;
- Atjaunošana;
- Pārbūve;
- Nojaukšana.

Būvniecības veids:

- Nojaukšana (nav ārējie inženiertīkli vai tie atslēgti)

Būvniecības veids:

- Lietošanas veida maiņa bez pārbūves

Būvniecības veids:

- Vienkāršota atjaunošana

Būvniecības veids:

- Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana

Būvniecības veids:

- Konservācija


III grupas ēkas

Būvniecības veids:

- Jauna būvniecība;
- Novietošana;
- Restaurācija;
- Atjaunošana;
- Pārbūve;
- Nojaukšana;

Būvniecības veids:

- Lietošanas veida maiņa bez pārbūves;

Būvniecības veids:

- Vienkāršota atjaunošana

Būvniecības veids:

- Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana

Būvniecības veids:

- Konservācija