Institūcijas, kuras izdod tehniskos noteikumus

 • “Pašvaldības aģentūra Višķi”(Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481) t.65442032;
 • A/S „Sadales tīkls” Austrumu reģiona Daugavpils nodaļa (Mihoelsa ielā 68, Daugavpils);
 • AS „Augstsprieguma tīkls” (Dārzciema iela 86, Rīga, LV – 1073, t. (+371 67728353);
 • VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģionālās nodaļas Daugavpils sektors (Varšavas iela 24, Daugavpils, LV - 5404);
 • VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (Republikas laukums 2, Rīga);
 • Veselības inspekcijā Latgales kontroles nodaļā (18. Novembra iela 105, Daugavpils, LV -5404, t.65424547);
 • VSIA ,,Latvijas valsts ceļi “ Latgales reģionālā nodaļa, Atbrīvošanas aleja 126, Rēzekne, LV-4601;
 • Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Daugavpils brigāde (Rīgas ielā 1/3, Daugavpils);
 • VAS „Latvijas dzelzceļš” Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa (Rīgas iela 78, Daugavpils);
 • Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (M. Pils iela 19,Rīga, LV 1050);
 • Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde (Raiņa iela 28, Daugavpils, +371 65423219, ap@vvd.gov.lv);
 • Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija (Galdnieku ielā 8, Rēzeknē, Lv-4601);
 • Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecība (Kr. Valdemāra iela 7, Daugavpils);
 • AS ”Latvijas Valsts Meži” (Kristapa iela 30, Rīga, LV – 1046);
 • Latvijas Vides, ģeoloģijas un hidrometeoroloģijas centrs (Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019);
 • SIA ”Latvijas propāna gāze”(Kurzemes prospekts 19, Rīgā);
 • A/S „Latvijas Gāze” (Vagonu iela 20, Rīga);
 • SIA „Latvijas propāna gāze” Latgales reģionālā pārvalde (Jelgavas iela 2, Daugavpils, LV – 5404);
 • SIA „Daugavpils ūdens” (Ūdensvada iela 3, Daugavpils);
 • SIA „Ornaments” (Jelgavas iela 21, Ilūkste);
 • SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” (Daugavas ielā 29a, Krauja, Naujenes pag.);
 • SIA „TET” (Valkas iela 3, Daugavpils);
 • SIA “Microlines Grupa” (Maskavas iela 322, Rīga, LV-1063);
 • SIA„Latvijas Mobilais Telefons” Ropažu iela 6, Rīga,  LV–1039;
 • „Latvian Transit” SIA (Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads); 
 • Valsts Vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvalde (Zemnieku iela 5, Rēzekne, t.64638200);
 • SIA „Tele 2” (Kandavas19, Daugavpils, LV-5401, t.29541442, 26179161);
 • AS „Latvijas nafta” (Lubānas iela 66, Rīga, LV – 1073, t.67821721);
 • VAS „Latvijas Valsts Radio un Televīzijas Centrs” (Kr. Valdemāra 110, Rīga);
 • "Latvijas Dzelzceļš" VAS Daugavpils signalizācijas un sakaru distance, (Mihoelsa iela 48, Daugavpils, LV-5401);
 • VAS „Latvijas gaisa satiksme” (Lidosta ”Rīga” 10/1, Mārupes pagasts, Latvija);
 • VAS "Elektroniskie sakari" (Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010, Tālrunis: 67333034);
 • SIA “Daugavpils lidosta” (Kr.Valdemāra iela 13, 2017.kab.LV 5401);
 • LR Satiksmes ministrijas (Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1743);
 • VAS “Latvijas gaisa satiksme” (Lidosta “Rīga” 10/1, Marupes pagasts, Latvija);
 • SIA "LRDS Ilūkste" (Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads);
 • Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde (40.kab., Rīgas iela 2, Daugavpils), kultura@ankp.lv, reģ.Nr.90000295873, t.65476832;
 • Dabas resursu nodaļa (Ķieģeļu iela 4, Kalkūne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads);
 • Saskaņot ģeodēzisko punktu atrašanos ar vietējās pašvaldības atbildīgo personu  (31.kab., Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401) t.65424144;
 • Veikt topogrāfiju un reģistrēt ADTI datu bāzē (Rīgas iela 2, Daugavpils);
 • SIA „Metrum” (Krišjāņa Valdemāra iela 8-10, Rīga);

Ja tiks veikta topogrāfiskā uzmērīšana, ievērot 25.02.2016. saistošo noteikumu Nr.3 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Daugavpils novadā prasības": 3. Noteikumi ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām, kas Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā veic: 3.1. inženierkomunikāciju vai būvju (tai skaitā, ceļu inženierbūvju) būvniecību (projektēšana un būvdarbi) vai ekspluatāciju; 3.2. topogrāfisko uzmērīšanu.