Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes

Projekta apraksts

Projekta nosaukums: “Projekts LLI-541 “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes”” Projekta mērķis: Projekta mērķis ir attālināto teritoriju tīkla veidošana Daugavpils un Zarasu reģionos, organizējot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes.

Daugavpils novada attīstības programmu 2012. - 2018. gadam, Investīciju plānu 2019. - 2021. gadam (projekta ideju identifikatori KUL-011, KUL-015, KUL-063)

  • Projekta numurs: LLI-541
  • Programma: Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam
  • Projekta kopējais finansējums: kopējās projekta izmaksas 230 000 EUR
  • Augšdaugavas novada pašvaldības daļa – 90 000 EUR, no kurām EARAF 76500 jeb 85 % Valsts finansējums sastāda 4500 EUR jeb 5 % no kopējām attiecināmajām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 9000 EUR jeb 10 % no kopējām attiecināmajām izmaksām
  • Īstenošanas laiks: 2020. gada 3. augusts - 2022. gada 2. augusts
  • Sadarbības partneri: Zarasu rajona pašvaldības Kultūras centrs (Lietuva)
  • Kontaktinformācija: Jelena Žukova (projekta koordinatore), jelena.zukova@augsdaugavasnovads.lv, tel. +371 256 11 544

Projekta mērķis ir attālināto teritoriju tīkla veidošana Daugavpils un Zarasu reģionos, organizējot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes.

Projekta aktivitātes (plašāks apraksts):

Semināri, darbnīcasSeminārs  par scenāriju  rakstīšanu  - Biķernieku bibliotēkā. Seminārs  par scenāriju  rakstīšanu  - Višķu  bibliotēkā. 2 semināri  par novada pētījumiem  - Višķu  bibliotēkā. 6 nodarbības fotodarbnīcā – Špoģu MMS Kalkūnu MP Jaunieši intervēs seniorus un gūtā informācija tiks izmantota scenāriju izveidei teātrim.  
IzstādesFotoizstāde un videofilma, kas taps fotodarbnīcās ar atklāšanu Alternatīvo lauku stāstu festivālā, Špoģu MMS. Izstāde apceļos novada bibliotēkas, NKC un Zarasu KC.
Veselīga dzīves veida pasākumi3 dienu Veselīga dzīvesveida nometne vecāka gadagājuma cilvēkiem Smalvos (Zarasu raj) LV un LT dalībniekiem. Kultūras un mākslas aktivitātes sociālās aprūpes centros “Dziedinošā māksla”  (mūzika, deja, vilnas filcēšana, novada kolektīvu koncerti Višķu SC, SSCC "Latgale" Kalkūnos un SCCC “Kalupe”). Nodarbības "Dārzkopības stāsts" bibliotēkās un sociālajos centros.
Pasākumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām  kopā ar citām sociālām grupām3 dienu  teātra nometne jauniešiem ar īpašām vajadzībām Zarasos ar LT un LV dalībniekiem. Kopienu teātra nodarbības NKC - Kopienu teātra nodarbības Biķernieku KN un Višķu SC - Pieredzes brauciens uz Kauņu (LT). - Festivāls “Dziedinošais ūdens” Zarasos ar LV un LT dalībniekiem. Alternatīvo lauku stāstu festivāls Višķos.
Aprīkojums Kultūras namiem un Mūzikas  un mākslas skolaiSkatuves gaisma Biķernieku KN un skatuves uzlabojumi, studijas gaisma, 2 datori. - NKC - mikrofoni, Multivides laboratorija ar aprīkojumu fotoattēlu un video uztveršanai un apstrādei Špoģu MMS (Kalkūnu MP), - foto studijas gaismas aprīkojums, 2 datori, 2 digitālās fotokameras ar video opciju, divi objektīvi, programmatūra attēlu apstrādei, statīvs. 2 digitālās klavieres lietošanai Špoģu MMS un Višķu SC.  
Aprīkojuma iegāde Biķernieku, Kalkūnu Višķu un Kalupes pagastu bibliotēku pakalpojumu dažādošanai bērnu un senioru auditorijaiDaudzfunkcionāls  aprīkojums ar skeneri, fakss, printeris, kopētājs (4), balss rakstītāji (4), dators ar ierīcēm (mikrofons un austiņas). Specializēts aprīkojums tuvredzīgajiem un cilvēkiem ar redzes traucējumiem: palielināmais stikls lasīšanai ar  apgaismojums (8 gab), palielināmais stikls bez apgaismojuma (12 gab.) Lasīšanas stienis ar lasīšanas joslu (8 gab).

Aktivitātes:

Pabeigti būvdarbi grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu izveidei pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem Nīcgalē