Pabeigti būvdarbi grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu izveidei pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem Nīcgalē

Projekta apraksts

2022. gada martā ir pabeigti būvdarbi grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu izveidei pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) Nīcgalē, kas veikti projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā", Nr. 9.3.1.1/19/I/037, ietvaros. Būvdarbi ilga no 2021. gada septembra un tika veikti saskaņā ar projekta ietvaros izstrādāto būvprojektu “Skolas telpu grupu pārbūve par grupu dzīvokļiem un specializētām darbnīcām (divas kārtas) Skolas ielā 15, Nīcgalē, Nīcgales pag., Daugavpils nov.”. Objektā izveidota jauna, personām ar īpašām vajadzībām pielāgota ieeja specializētajās darbnīcās, uzstādīts pacēlājs uz ēkas 2.stāvu, veikta logu un durvju nomaiņa, ēkas fasādes daļēja atjaunošana, ēkas jumta nomaiņa, veikta telpu pārplānošana, izbūvējot 8 dzīvokļus, kur katrā iebūvēta virtuve un sanitārais mezgls, kā arī koplietošanas telpas: virtuve, sanitārie mezgli, dušas telpas un telpas darbiniekiem, arī labiekārtota teritorija pie jaunizveidotās ieejas. Līdz projekta noslēgumam - 2022.gada 30.jūnijam, ir paredzēts iegādāties mēbeles un aprīkojumu gan grupu dzīvokļiem, gan specializētajam darbnīcām keramikas, šūšanas un filcēšanas un kokapstrādes jomās, lai uzsāktu sniegt sociālos pakalpojumus. Plānotais klientu skaits grupu dzīvokļos - 16 personas un specializētajās darbnīcās - 20 personas.

Projektu "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā", Nr. 9.3.1.1/19/I/037, pašvaldība īsteno kopš 2020.gada 2.februāra, kad  noslēgta vienošanās ar CFLA par tā īstenošanu. Kopējā projekta summa EUR 1 346 004,38, tai skaitā ERAF finansējums EUR 971 059.39 jeb 72,14 %; Valsts budžeta finansējums EUR 42 093.09 jeb 3,13%; valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 49 951.49 jeb 3.71%;  pašvaldības finansējums EUR 282 900,41 jeb 21,02%.

Projekta ietvaros, saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona izstrādāto un apstiprināto Deinstitucionalizācijas (DI) plānu, plānots attīstīt plašu sabiedrībā balstītu pakalpojumu klāstu. DI plāna ietvaros, piesaistot ERAF finansējumu, tiek veidota infrastruktūra, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un pieaugušām personām ar GRT:

Nr.p.k.PakalpojumsKlientu skaitsPakalpojumu sniegšanas vietas adrese
1.                  Pieaugušie ar GRT: Grupu dzīvokļi16Skolas iela 15, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads
2.                  Pieaugušie ar GRT: Dienas aprūpes centrs35 ("Rūpes")1) “Rūpes”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads;
2) Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena”,  Miera iela 12, Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads.
3.                  Pieaugušie ar GRT: Specializētās darbnīcas20Skolas iela 15, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads
4.                  Bērni ar FT: Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs24Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads
5.                  Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (ĢVPP)8Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads
6.                  Jauniešu māja8Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads

Projekta īstenošanas rezultātā paveikta virkne darbu:

  • Sociālās aprūpes un atbalsta centra “Avots” pārbūvētajā ēkā un labiekārtotajā teritorijā Daugavas ielā 2, Kraujā, Naujenes pagastā, saskaņā ar apstiprināto Latgales plānošanas reģiona DI plānu, kopš 2020.gada darbojas ģimeniskās vides pakalpojumi: ĢVPP centrs “Kamoliņš” un “Jauniešu māja”;
  • Savukārt 2021.gada 17. augustā notika Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem atvēršana. Centrs ir aprīkots ar multisensorās istabas aprīkojumu (30 pozīcijas), fizioterapijas pakalpojuma un kabineta aprīkojumu (77 pozīcijas) un smilšu terapijas kabineta aprīkojumu (28 pozīcijas). Rehabilitācijas centrā strādā fizioterapeits, ergoterapeits, psihologs un audio logopēds. Centrs ir pavēris unikālu iespēju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem vienuviet saņemt pakalpojumus četru kvalificētu speciālistu uzraudzībā. Multisensorā istaba ir izmantota ergoterapijas un fizioterapijas nodarbībām vai psihologa vajadzībām. Ar uzstādītā aprīkojuma  palīdzību speciālisti darbojas, lai attīstītu bērniem dažādas iemaņas, kuras noteiktu iemeslu dēļ nav attīstījušās (atmiņa, tauste, garša, redze, skaņa, smaržas un kustības sajūtas). Multisensorās istabas mērķis ir panākt, lai bērni, klienti atrod harmoniju ar sevi un apkārtējo pasauli;
  • Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” Miera iela 12, Skrudalienā, ir pielāgota vides pieejamība dienas aprūpes centra izveidei. Ēkā ir veikta esošās ieejas pielāgošana, vēsturisko ārdurvju un virsloga restaurācija, kāpņu remonts, divu pacēlāju uzstādīšana personu ar īpašām vajadzībām nokļūšanai ēkas foajē, pacēlāja uzstādīšana pieejas nodrošināšanai uz ēkas 3.stāvu un sanitārā mezgla pielāgošana;
  • Dienas aprūpes centrā Višķos darbojas šūšanas un filcēšanas darbnīcas, kurās klienti strādā ar projekta ietvaros iepirkto aprīkojumu.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas EUR 1 346 004,38, tai skaitā ERAF finansējums EUR 910 188,50 jeb 67,62%; Valsts budžeta finansējums EUR 48 186,45 jeb 3,58% pašvaldības finansējums EUR 387 629,43 jeb 28,80%. 

Informācija:
Projekta koordinatore Guna Smelcere,
Tālr. 65476882, guna.smelcere@augsdaugavasnovads.lv

Aicina pieteikties gidu kursiem