Projekta ietvaros VSAC “Kalkūni” notika koncerts

Projekta apraksts

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam projekts Nr.LLI-541 “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes” (akronīms “Mūžam jauns”)
PROJECT DURATION: 03.08.2020- 02.02.2022 PROJECT ERDF FINANCING: € 195 500 PROJECT CALL: 3rd call
7. septembrī Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiālē “Kalkūni” notika koncerts projekta “Mūžam jauns” ietvaros, kas noslēdza trīs projekta koncertu ciklu. Augusta izskaņā tika iepriecināti arī Augšdaugavas novada pašvaldības iestādes “Višķu sociālās aprūpes centrs” un Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāles “Kalupe” iemītnieki.

Visos trijos koncertos piedalījās viesi no Lietuvas – Zarasu rajona Kultūras centra senioru deju kolektīvs “Ažolines”, kas pārsteidza ar dzīvesprieku, enerģiju un košajiem tērpiem. Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiālē “Kalkūni” viesojās arī skanīgās balss īpašniece, soliste Evelīna Rusecka, bet straujāka ritma mūzikas pavadībā dejotpriekam ļāvās Kalkūnes pagasta deju kolektīva “Vita of Dance” jaunietes.

Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas projekta LLI-541 “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes” ar akronīmu “Mūžam jauns” idejas pamatā ir divu paaudžu, senioru un jauniešu, kopīga darbošanās, kuras laikā tiek nodota dzīves pieredze un apgūtas jaunas zināšanas un prasmes. Projekts norisinās septiņās lauku teritorijās: Višķu, Biķernieku, Kalkūnu, Kalupes pagastos Augšdaugavas novadā un Salakas, Smalvos un Degučiai ciemos Zarasu rajonā, Lietuvā.
Šis  raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī  raksta saturu pilnībā atbild Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā