Projekta “Mūžam jauns” ietvaros tiek rīkoti  koncerti  

Projekta apraksts

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam projekts Nr.LLI-541 “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes” (akronīms “Mūžam jauns”) PROJECT DURATION: 03.08.2020- 02.02.2022 PROJECT ERDF FINANCING: € 195 500 PROJECT CALL: 3rd call

Augšdaugavas novadā aktīvi tiek īstenots Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas projekts LLI-541 “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes” ar akronīmu “Mūžam jauns”. Augusta izskaņā projekta ietvaros tika rīkoti divi koncerti.

26. augustā tika iepriecināti Daugavpils novada pašvaldības iestādes “Višķu sociālās aprūpes centrs” iemītnieki. Koncertā piedalījās Špoģu vidusskolas 7. – 8. klases tautas deju kolektīvs, Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” vokālais ansamblis “Stage On” un viesi no Lietuvas – Zarasu rajona Kultūras centra senioru deju kolektīvs “Ažolines”.

30. augustā koncerts izskanēja Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiālē “Kalupe”, kur skatītāju uzmanībai tika piedāvātas lietuviešu dejas Zarasu rajona Kultūras centra senioru deju kolektīva “Ažolines” izpildījumā un pazīstamas dziesmas vokālā ansambļa “Stage On” un Kalupes pagasta vīru vokālā ansambļa “Čvartaks” sniegumā.

7. septembrī vēl viens koncerts tiek plānots Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiālē “Kalkūni”.

Projekta idejas pamatā ir divu paaudžu, senioru un jauniešu, kopīga darbošanās, kuras laikā tiek nodota dzīves pieredze un apgūtas jaunas zināšanas un prasmes. Projekts norisinās septiņās lauku teritorijās: Višķu, Biķernieku, Kalkūnu, Kalupes pagastos Augšdaugavas novadā un Salakas, Smalvos un Degučiai ciemos Zarasu rajonā, Lietuvā.

Anita Lipska, Augšdaugavas novada Kultūras centra "Vārpa" kultūras pasākumu organizatore 65431867, 26362572

Šis  raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī  raksta saturu pilnībā atbild Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta ietvaros VSAC "Kalkūni" notika koncerts