Projektā “Mūžam jauns” attīstīs Daugavpils novada lauku kopienas

Projekta apraksts

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam projekts Nr.LLI-541 “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktiviitātes” (akronīms “Mūžam jauns”)

PROJECT DURATION: 03.08.2020- 02.02.2022 PROJECT ERDF FINANCING: € 195 500 PROJECT CALL: 3nd call www.latlit.eu. www.europa.eu.

"Eiropas teritoriālā sadarbība" Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.–2020. gada plānošanas periodā taps projekts “Mūžam jauns,kura īstenošanas laikā notiks Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes.

Projekta mērķis ir attālināto teritoriju tīkla veidošana Daugavpils un Zarasu reģionos, organizējot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes.

Kas tiks īstenots?

„Viss jaunais ir labi aizmirsts vecais” un „svarīgs nav vecums, bet attieksme” – šie divi apgalvojumi ir projekta idejas pamatā. Projekts „Mūžam jauns” piedāvās vecāka gadagājuma cilvēkiem mūžizglītības pasākumus, balstītus   tautas  tradicionālajās zināšanās (veselības rituāli, dziedinoša mūzika,veselīga pārtika un dabas velšu pielietošana u.c.). Sadarbosies septiņas  lauku teritorijas Daugavpils  novadā un Zarasu rajonā - Višķu, Biķernieku, Kalkūnu, Kalupes pagasti,  Salakas, Smalvos un Degučiai ciemi.

Aptuveni 20% Zarasu un Daugavpils reģionu iedzīvotāji ir vecāka gadagājuma cilvēki, bet tas  nav iemesls, lai norobežotos no jaunas pieredzes, tehnoloģijām un komunikācijas.  Projekta laikā tiks organizētas šādas aktivitātes vecāka gadagājuma cilvēkiem un jauniešiem, kuri var mācīties viens no otra:

  • kultūras nodarbības un jaunības dienu filmu kinoseansi senioriem;
  • vēstures un atmiņu stāstu pierakstīšanas nodarbības jauniešiem sadarbībā ar senioriem  Vēstures radošajās nodarbībās (CHC -creative history classes);
  • veselīga dzīvesveida nometne senioriem Smalvos ciemā (Zarasu rajons);
  • mākslas aktivitātes (mūzika, filcēšana, dārzniecība) sociālajos centros un bibliotēkās;
  • teātra nometne  un Kopienu teātra nodarbības;
  • festivāli „Dziednieciskais ūdens” un „Alternatīvie lauku stāsti” ar dzīves stāstiem un to mūsdienīgu interpretāciju.

Īstenošanas laiks:– 03/08/2020 – 02/02/2022,  (18 mēneši)

Projekts „Mūžam jauns” tiecas rast risinājumu dzīves kvalitātes uzlabošanai attālinātās kopienās, izmantojot radošu pieeju, kurā senais (tradīcijas, pasākumi, cilvēki, utt.) pārvēršas jaunajā, kur ir atrasti, izveidoti un izstāstīti stāsti par kopienu unikalitāti, ļaujot tām justies lepnām nevis pamestām.

Plānotās aktivitātes

1.Semināri, darbnīcasSeminārs  par scenāriju  rakstīšanu  - Biķernieku bibliotēkā Seminārs  par scenāriju  rakstīšanu  - Višķu  bibliotēkā 2 semināri  par novada pētījumiem  - Višķu  bibliotēkā 6 nodarbības fotodarbnīcā –Špoģu MMS Kalkūnu MP Jaunieši intervēs seniorus un gūtā informācija tiks izmantota scenāriju izveidei teātrim.  
2.Izstādes-Fotoizstāde un videofilma, kas taps fotodarbnīcās ar atklāšanu Alternatīvo lauku stāstu festivālā, Špoģu MMS. Izstāde apceļos novada bibliotēkas, NKC un Zarasu KC.
3.Veselīga dzīves veida pasākumi-3 dienu Veselīga dzīvesveida nometne vecāka gadagājuma cilvēkiem Smalvos (Zarasu raj) LV un LT dalībniekiem. -Kultūras un mākslas aktivitātes sociālās aprūpes centros “Dziedinošā māksla”  (mūzika, deja, vilnas filcēšana, novada kolektīvu koncerti  Višķu  SC, SSCC "Latgale" Kalkūnos un SCCC “Kalupe”). -Nodarbības "Dārzkopības stāsts" bibliotēkās un sociālajos centros.
4.Pasākumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām  kopā ar citām sociālām grupām-3 dienu  teātra nometne jauniešiem  ar  īpašām vajadzībām Zarasos ar LT un LV dalībniekiem. -3 mēnešu Kopienu teātra nodarbības NKC -Kopienu teātra nodarbības Biķernieku KN un Višķu SC -Pieredzes brauciens uz Kauņu (LT) un Tūru (Francija). -Festivāls “Dziedinošais ūdens” Zarasos ar LV un LT dalībniekiem. -Alternatīvo lauku stāstu festivāls Višķos. -Jaunības dienu filmu kinoseansi senioriem.
5.Aprīkojums Kultūras namiem un Mūzikas  un mākslas skolai-Skatuves gaisma Biķernieku KN un skatuves uzlabojumi, studijas gaisma, 2 datori. -NKC - mikrofoni, seno rotaļļietu  kaste bērniem izbraukuma pasākumos,1 telts, 2 saulessargi, pārvietojama skatuves grīda, galdi, soliņi u.c.  festivāla rīkošanai. -Multivides laboratorija ar aprīkojumu fotoattēlu un video uztveršanai un apstrādei Špoģu MMS (Kalkūnu MP), -studijas gaisma, 2 datori, 2 digitālās fotokameras ar video opciju, divi objektīvi, programma  attēlu apstrādei, statīvs. 2 digitālās klavieres lietošanai Špoģu MMS un Višķu SC.  
6.Aprīkojuma iegāde Biķernieku, Kalkūnu Višķu un Kalupes pagastu bibliotēku pakalpojumu dažādošanai bērnu un senioru auditorijaiDaudzfunkcionāls  aprīkojums ar skeneri, fakss, printeris, kopētājs (4), vienkāršs skeneris (2), balss rakstītāji (4), dators ar ierīcēm (mikrofons un austiņas). Lupas lasīšanai ar  apgaismojums (8gab), Lupas bez apgaismojuma (12 gab.) Lasīšanas stienis ar lasīšanas joslu (8gab).

Sagatavoja: Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne

Šis  raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī  raksta saturu pilnībā atbild Daugavpils novada Kultūras pārvalde, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Tiek turpināta projekta “Rīteiropas vērtības” īstenošana