Tiek turpināta projekta “Rīteiropas vērtības” īstenošana

Projekta apraksts

Daugavpils novada dome turpina īstenot Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu Nr.5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības”, kura ietvaros jau labiekārtota atpūtas vieta ‘Latgales sēta”, uzlabota Markovas pilskalna aizsardzība un droša publiskā pieejamība un drīzumā tiks uzsākti būvdarbi Slutišķu sādžas atjaunošanai, kurā paredzēts izveidot vecticībnieku kultūras centru ar radošajām darbnīcām. Vairāk par Daugavas ielejas ieloka apslēptajiem dārgumiem (Slutišķu sādža, Markovas pilskalns un atpūtas vieta “Latgales sēta”) varat lasīt ŠEIT Daugavas krastā viens otram blakus esošie kultūrvēsturiskie objekti: Markovas pilskalns, Slutišķu sādža un Latgales sēta ir tikai viena objektu kopa no sešiem valsts nozīmes kultūras mantojuma objektiem, kas iegūst jaunu elpu Latgales kultūrvēsturisko vērtību atjaunošanas projektā “Rīteiropas vērtības”. Kopējās projektā paredzētās izmaksas ir vairāk nekā 6 milj. eiro, no kurām ES fondu līdzfinansējums ir 4,69 milj. eiro. Projektu “Rīteiropas vērtības” Daugavpils pilsētas dome īsteno sadarbībā ar Daugavpils novada domi, Krāslavas novada domi, Ludzas novada pašvaldību, Preiļu novada domi un Aglonas bazilikas draudzi. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā. Projekta “Rīteiropas vērtības” objekti: 1. Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina muzeja izveide Inženierarsenāla ēkā Daugavpils cietokšņa teritorijā. 2. Aglonas bazilika – skatu platformas izveide bazilikas tornī un jaunu logu konstrukciju izgatavošana bazilikas telpām. 3. Slutišķu sādžas restaurācija un jauna vecticībnieku kultūras centra, un radošo darbnīcu izveide, kā arī Markovas pilskalna izziņas takas atjaunošana un atpūtas vietas “Latgales sēta” labiekārtošana. 4. Krāslavas pils kompleksa Amatu mājas restaurācija, ekspozīcijas “Pi vīna golda” izveide, kā arī gleznotāja Valentīna Zlidņa piemiņas istabas ierīkošana. 5. Ludzas pilsdrupu labiekārtošana un saglabāšana. 6. Preiļu pils saglabāšana un atjaunošana. Vairāk informācijas: Juta Valaine Daugavpils novada dome Attīstības pārvalde Projektu koordinatore 65476882, juta.valaine@dnd.lv

Šovasar tiks īstenoti pieci jauniešu projekti